Wybór literatury, prezentacje

Górale i Beskid Śląski: wybór literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej w Rybniku – link

Górale Śląscy: zestawienie bibliograficzne w wyborze w oparciu o zbiory PBW Filii w Raciborzu – link

Strój górali Beskidu Śląskiego – prezentacja PBW Filii w Raciborzu – link