Wybór literatury

Powstania Śląskie: wybór literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej w Rybniku – link

Powstania Śląskie: zestawienie bibliograficzne w wyborze w oparciu o zbiory PBW Filii w Raciborzu – link