Wyniki konkursu

Maria Gołąbek

Wyniki konkursu dla nauczycieli

w ramach kampanii na rzecz ochrony środowiska

Umweltschutz bei mir zu Hause! ”

W ramach konkursu nauczyciele mieli za zadanie stworzenie scenariusza lekcji o tematyce ekologicznej, mającej na celu przekonanie ucznia o konieczności ekologicznego trybu życia.

Scenariusz można było przygotować w oparciu o inspiracje zaczerpnięte z podręczników lub też własnych doświadczeń, uwzględniając podstawę programową dla szkół podstawowych oraz z uwzględnieniem wszelkich zasad praktyki dydaktycznej.

Scenariusze, które zostały przygotowane i wysłane, były bardzo kreatywne, przemyślane,
z uwzględnieniem wszystkich wytycznych. Jury, oceniając prace, było pod ogromnym wrażeniem nakładu pracy nauczycieli.

Przewodnicząca jury, pani Sylwia Bloch (dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku), ma zaszczyt, w imieniu swoim
i członków jury, podziękować wszystkim zaangażowanym nauczycielom za udział,
a w szczególności pogratulować zwycięzcom.

I miejsce zdobyła pani Anita Kulot ze Szkoły Podstawowej w Sierakowicach

II miejsce – pani Mariola Milejska ze Szkoły Podstawowej nr 11 z Tarnowskich Gór

III miejsce – pani Małgorzata Grzegorzek-Kluczniok z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Katowicach

Jury przyznało również dwa wyróżnienia:

pani Magdalenie Pawlik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Gliwicach,

oraz pani Małgorzacie Pawełek ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Gliwicach .

Wręczenie dyplomów, nagród oraz publikacja scenariuszy lekcji nastąpi wkrótce.

Fragment scenariusza zajęć pani M. Milejskiej

Maria Gołąbek – doradca metodyczny RODN „WOM” w Rybniku