Zadanie nr 3 – Test Ruffiera – oceń swoją wydolność fizyczną

Link do zadania znajduje się tutaj.