Informacje dotyczące konkursów

Decyzja zmieniająca śląskiego Kuratora Oświaty z dn. 31 marca 2020 r. w sprawie organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2019/2020:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/decyzja-nr-oa-or-110-1-7-2020-slaskiego-kuratora-oswiaty-z-30-marca-2020-roku-zmieniajaca-decyzje-oa-or-110-1-26-2019-z-9-wrzesnia-2019-roku-w-sprawie-organizacji-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych/
oraz

Komunikat w sprawie zaświadczeń dla laureatów i finalistów:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-zaswiadczen-dla-laureatow-i-finalistow-wojewodzkich-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-slaskiego-w-roku-szkolnym-2019-2020/

Komunikat dotyczący konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty

dot. wglądów do prac i trybu wnoszenia i rozpatrywania zastrzeżeń w zakresie sprawdzania i oceniania prac uczestników konkursów przedmiotowych

pobierz komunikat


Komunikat Kuratorium dotyczący wglądów

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410) informujemy, że wglądy do prac konkursowych odbywają się w terminach zgodnych z dotychczasowymi ustaleniami. Istnieje możliwość dokonania wglądu online po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym z koordynatorami z ramienia placówek doskonalenia nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, Katowicach, Częstochowie i Rybniku.

Do wglądów online upoważnieni są wyłącznie rodzice/ prawni opiekunowie i uczniowie biorący udział w konkursie. Wglądy dokonywane będą po uprzednim złożeniu wniosku przez uprawnione do tego osoby. Wniosek zawierać powinien: imię, nazwisko, nazwę szkoły, adres szkoły, nazwę konkursu. Z uwagi na sytuację decyzje będą podejmowane na bieżąco, z uwzględnieniem indywidualnych sytuacji. Prosimy o śledzenie komunikatów.

RODNiIP „WOM” w Rybniku
tel. 32 424 74 72
info@wom.edu.pl


Informacja o miejscach organizacji III etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2019/2020


Informacje na temat miejsc, w których odbędą się eliminacje wojewódzkich konkursów przedmiotowych w rejonie RODN i IP „WOM”  w Rybniku w roku szkolnym 2019/2020

 (Delegatura KO w Rybniku)

 

Konkurs Data finału Miejsce finału
Język polski 26 lutego 2020r.

1100– 1300

 

 

 

Zespół Szkół nr 1

im. Powstańców Śląskich w Rybniku ul. Kościuszki 41

 

Matematyka 27 lutego 2020r.

1100 –1300

 

Język angielski 28 lutego 2020r.

1100 – 1230

Fizyka 09 marca 2020r.

1100 – 1230

 

 

 

RODNiIP „WOM”

w Rybniku,
ul. Parkowa 4A

 

Język hiszpański 11 marca 2020r.

1100 –1230

 

Język francuski 12 marca 2020r.

1100 –1230

 

Język rosyjski 13 marca 2020r.

1100 –1230

 

 

Historia

 

2 marca 2020r.

1100 – 1230

 

 

Zespół Szkół

 

Ekonomiczno – Usługowych

 

w Rybniku

 

ul. Św. Józefa 30

 

Geografia

 

4 marca 2020r.

1100 – 1230

 

Biologia 5 marca 2020r.

1100 – 1230

 

Chemia 6 marca 2020r.

1100 – 1230

 

Język niemiecki 10 marca 2020r.

1100-1230

 

 

 


 

 


Terminy ogłoszenia wyników stopnia rejonowego WKP

 


Miejsca organizacji II stopnia (rejonowego) Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szk. 2019/2020

 

 

 


Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w województwie śląskim w roku szkolnym 2019/2020


Zasady organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych  woj. śląskiego w roku szkolnym 2019/2020