Informacje dotyczące konkursów

Rok szkolny 2023/2024:


  • Terminy ogłoszenia wyników II stopnia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2023/2024: link do strony Kuratorium

  • Wykaz dyżurów telefonicznych Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Konkursowych podczas drugiego stopnia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024: link do strony Kuratorium

  • Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w województwie śląskim w roku szkolnym 2023/2024: link do strony Kuratorium

  • Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego
    w roku szkolnym 2023/2024: link do strony Kuratorium