Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii

Rok szkolny 2020/2021

Informacja o wynikach III stopnia WKP z Geografii i wglądach do prac.

Ogłoszenie wyników III stopnia konkursu z geografii planowane jest w piątek 12 marca br.

 Za przekazanie uczestnikom informacji o wynikach trzeciego stopnia konkursu z geografii oraz uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata odpowiada dyrektor szkoły, który sprawdza wyniki ucznia na platformie internetowej Konkursy przedmiotowe. Dostęp do tej platformy posiada wyłącznie dyrektor szkoły.

Prawo wglądu do pracy mają wyłącznie:

uczestnicy konkursu po okazaniu legitymacji szkolnej,

ich rodzice (prawni opiekunowie) po okazaniu dowodu osobistego,

w obecności osoby upoważnionej przez dyrektora RODNiIP „WOM” w Rybniku w dniach:

– 16 marca we wtorek w godzinach od 11.00 do 17.00,

– 17 marca w środę w godzinach od 9.00 do 12.00.

Wojewódzka komisja konkursowa nie kopiuje prac konkursowych. Udostępnienie pracy konkursowej trwa co najwyżej 15 minut. Praca konkursowa nie może być kopiowana, możliwe jest natomiast jej fotografowanie.

Ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego prosimy o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie zamiaru wglądu do pracy w celu ustalenia konkretnej godziny we wskazanych terminach, by uniknąć niepotrzebnego oczekiwania.  

Zgłoszenia można dokonać w poniedziałek 15 marca w godzinach od 9.00 do 12.00 (tel. 603 416 754).

 

arkusz konkursowy etap III – pobierz 

model odpowiedzi do arkusza z III stopnia – pobierz


literatura do III stopnia – pobierz

arkusz konkursowy etap II – pobierz

Do pobrania literatura do II stopnia konkursu – pobierz 

Do pobrania schemat odpowiedzi do 2 stopnia konkursu z geografii – pobierz


 

Do pobrania testy konkursowe:

rok szkolny 2019/20

I etap – szkolny
schemat oceniania

etap rejonowy – SP
schemat oceniania

III etap arkusz
III etap – schemat oceniania

rok szkolny 2018/19
rok szkolny 2016/17