Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii

Rok szkolny 2019/2020

Wgląd do prac konkursowych z geografii (stopień rejonowy) będzie możliwy we wtorek 11 lutego 2020 r.  (w godz. od 14.00 do 17.00) w budynku RODNiIP “WOM” w Rybniku, ul. Parkowa 4A.


literatura do III etapu:

Egzotyka przyrodnicza Seszeli

Kanał La Manche

Nietypowe zanieczyszczenia

Z globalnego ocieplenia w ochłodzenie

do pobrania:

I etap – szkolny
schemat oceniania

etap rejonowy – SP
schemat oceniania

Literatura do II etapu konkursu:

Mierzeja Wiślana
Demografia jako wyzwanie …

Literatura do I etapu konkursu:
rok szkolny 2016/17