Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii

Rok szkolny 2019/2020

Ogłoszenie wyników w poniedziałek 9 marca na panelu dyrektora szkoły.
Wgląd do prac konkursowych z geografii (stopień wojewódzki) będzie możliwy we wtorek 10 marca 2020 r.  (w godz. od 14.00 do 17.00) w budynku RODNiIP “WOM” w Rybniku, ul. Parkowa 4A.


literatura do III etapu:

Egzotyka przyrodnicza Seszeli

Kanał La Manche

Nietypowe zanieczyszczenia

Z globalnego ocieplenia w ochłodzenie

do pobrania:

I etap – szkolny
schemat oceniania

etap rejonowy – SP
schemat oceniania

III etap arkusz
III etap – schemat oceniania

 

Literatura do II etapu konkursu:

Mierzeja Wiślana
Demografia jako wyzwanie …

Literatura do I etapu konkursu:
rok szkolny 2016/17