Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego

Rok szkolny 2020/2021

Informacja o wynikach III stopnia WKP
z Języka Francuskiego i wglądach do prac

Ogłoszenie wyników III stopnia konkursu z jez. francuskiego planowane jest w poniedziałek 22 marca 2021 r.

 Za przekazanie uczestnikom informacji o wynikach trzeciego stopnia konkursu z jęz. francuskiego oraz uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata odpowiada dyrektor szkoły, który sprawdza wyniki ucznia na platformie internetowej Konkursy przedmiotowe. Dostęp do tej platformy posiada wyłącznie dyrektor szkoły.

Prawo wglądu na miejscu w RODNiIP „WOM” w Rybniku (ul. Parkowa 4A)
do pracy mają wyłącznie:

– uczestnicy konkursu po okazaniu legitymacji szkolnej,

– ich rodzice (prawni opiekunowie) po okazaniu dowodu osobistego,

w obecności osoby upoważnionej przez dyrektora RODNiIP „WOM” w Rybniku w dniu 24 marca w środę w godzinach od 15.00 do 17.00.

Wojewódzka komisja konkursowa nie kopiuje prac konkursowych. Udostępnienie pracy konkursowej trwa co najwyżej 15 minut.
Praca konkursowa nie może być kopiowana, możliwe jest natomiast jej fotografowanie.


Testy z języka francuskiego z poprzednich lat