Krzyżówka Twierdzenie Pitagorasa (wybór zadań – Podręcznik GWO)

Krzyżówka znajduje się tutaj.