„JA i EUropa” – konkurs plastyczny

Z okazji Dnia Europy zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

„JA i EUropa”

pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

Konkurs skierowany jest do najmłodszych Europejczyków:

· w wieku przedszkolnym,

· uczęszczające do szkół podstawowych w klasach I-III.

Europa okiem dziecka

Tematem konkursu jest wpływ Unii Europejskiej na najbliższe otoczenie
dzieci.

Interpretacja tematu oraz technika wykonania pracy są dowolne i
zależą wyłącznie od wyobraźni!

W pracy konkursowej można przedstawić swój dom, szkołę, czas wolny
spędzany z przyjaciółmi lub rodziną.

Obraz musi dotyczyć zjednoczonej Europy.

W pracy powinno znaleźć się odniesienie np.:

* do wpływu Unii Europejskiej na dziecko lub jego otoczenie,
* albo zmian zachodzących w okolicy dzięki wsparciu z Funduszy
Europejskich.

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną wyeksponowane na
specjalnej wystawie.

Autorzy najbardziej oryginalnych i najlepiej oddających tematykę
konkursową obrazów zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi!

Także klasa czy grupa przedszkolna do której uczęszcza laureat
konkursu otrzymają nagrody.

Jak wziąć udział w konkursie?

* Uczestników konkursu mogą zgłaszać wyłącznie szkoły podstawowe
i przedszkola z województwa śląskiego.
* Placówka oświatowa zgłaszająca uczestnika konkursu zobowiązana
jest do uzyskania zgody na uczestnictwo w konkursie od rodziców lub
opiekunów prawnych dziecka (załącznik nr 2).
* Zgłoszenia wraz z pracami konkursowymi prosimy przesyłać za
pomocą formularza – załącznik 1a (dla przedszkoli) lub 1b

(dla szkół podstawowych) na adres:

Departament Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Plebiscytowa 36, 40-037 Katowice
z dopiskiem _Konkurs Plastyczny_

Szczegóły na stronie internetowej rpo.slaskie.pl


Pliki do pobrania:

Plakat informacyjny o konkursie

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1a do regulaminu

Załącznik nr 1b do regulaminu

Załącznik nr 2 do regulaminu

Załącznik nr 3 do regulaminu