Zapisy

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Rybniku

zaprasza na bezpłatne szkolenia

Województwo Śląskie – zdalnie zainspirowani”

w ramach projektu grantowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie 

Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.”

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROJEKTU: podniesienie jakości pracy nauczycieli realizujących zajęcia w formie zdalnej w przedszkolach i szkołach.

Szkolenia będą się odbywały z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej – profesjonalnego i bezpiecznego dla użytkowników narzędzia rekomendowanego przez MEiN do wykorzystania przez szkoły i placówki w nauczaniu na odległość.

Szkolenia dla nauczycieli rozpoczną się w czerwcu 2021 r. i będą obejmować następujące moduły:

GRUPA I :

 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5h)

 • Metodyka edukacji zdalnej (5h)

 • Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej (5h)

 • Narzędzia edukacji zdalnej ( 4h)

 • Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych (3h)

GRUPA II :

 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5h)

 • Metodyka edukacji zdalnej (5h)

 • Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej (5h)

 • Narzędzia edukacji zdalnej ( 4h)

 • Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej (5h)

 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5h)

 • Metodyka edukacji zdalnej (5h)

 • Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej (5h)

 • Narzędzia edukacji zdalnej ( 4h)

 • Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych (3h)

 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5h)

 • Metodyka edukacji zdalnej (5h)

 • Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej (5h)

 • Narzędzia edukacji zdalnej ( 4h)

 • Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej (5h)

 

GRUPA V : (rozpoczęcie 16.09.2021; godz. 16:00) —>   ZAPISZ SIĘ

 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5h)

 • Metodyka edukacji zdalnej (5h)

 • Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej (5h)

 • Narzędzia edukacji zdalnej ( 4h)

 • Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych (3h)

Zapisy online.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dostarczenie (osobiście lub pocztą tradycyjną) odręcznie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, znajdujących się poniżej:

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem uczestnictwa.

 2. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 3. Formularz zgłoszenia do projektu.

 4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku.

 

Wszystkie dokumenty do pobrania dostępne są pod tym adresem.