Zapisy

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Rybniku

zaprasza na bezpłatne szkolenia

Województwo Śląskie – zdalnie zainspirowani”

w ramach projektu grantowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie 

Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.”

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROJEKTU: podniesienie jakości pracy nauczycieli realizujących zajęcia w formie zdalnej w przedszkolach i szkołach.

Szkolenia będą się odbywały z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej – profesjonalnego i bezpiecznego dla użytkowników narzędzia rekomendowanego przez MEiN do wykorzystania przez szkoły i placówki w nauczaniu na odległość.

Szkolenia dla nauczycieli rozpoczną się w czerwcu 2021 r. i będą obejmować następujące moduły:

GRUPA I :

 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5h)

 • Metodyka edukacji zdalnej (5h)

 • Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej (5h)

 • Narzędzia edukacji zdalnej ( 4h)

 • Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych (3h)

GRUPA II :

 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5h)

 • Metodyka edukacji zdalnej (5h)

 • Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej (5h)

 • Narzędzia edukacji zdalnej ( 4h)

 • Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej (5h)

 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5h)

 • Metodyka edukacji zdalnej (5h)

 • Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej (5h)

 • Narzędzia edukacji zdalnej ( 4h)

 • Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych (3h)

 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5h)

 • Metodyka edukacji zdalnej (5h)

 • Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej (5h)

 • Narzędzia edukacji zdalnej ( 4h)

 • Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej (5h)

 

GRUPA V : (rozpoczęcie 16.09.2021; godz. 16:00) —>   ZAPISZ SIĘ

 • Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5h)

 • Metodyka edukacji zdalnej (5h)

 • Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej (5h)

 • Narzędzia edukacji zdalnej ( 4h)

 • Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych (3h)

Zapisy online.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dostarczenie (osobiście lub pocztą tradycyjną) odręcznie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, znajdujących się poniżej:

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem uczestnictwa.

 2. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 3. Formularz zgłoszenia do projektu.

 4. Zgoda na wykorzystanie wizerunku.

 

Wszystkie dokumenty do pobrania dostępne są pod tym adresem.

Oferta szkoleń na rok szkolny 2021/2022

Kliknij w poniższy obrazek, aby zobaczyć.


To okienko zamknie się samoczynnie w przeciągu 10 sekund