Materiały z wojewódzkiej konferencji: “Uczeń zdolny w przestrzeni szkolnej, w tym edukacja przez szachy”