Śląskie. Tu edukujemy. Regionalna edukacja ekologiczno-przyrodnicza (2020)

Książka jest informatorem o regionalnej edukacji ekologicznej, przyrodniczej i leśnej. Publikacja prezentuje ofertę edukacyjną około 100 instytucji i organizacji społecznych. Zawiera również ciekawe teksty wprowadzające o relacji człowieka z przyrodą, potrzebie edukacji w przyrodzie oraz przyrodzie jako przestrzeni edukacyjnej. Zagadnienia poruszane w książce, to: przyroda i człowiek; przyroda i edukacja; syndrom deficytu natury; przestrzenie naturalne w edukacji i zabawie; leśne przedszkola i szkoły; zielone instytucje kultury; ośrodki edukacyjne i ścieżki przyrodnicze; oferta edukacyjna instytucji i organizacji społecznych; projekty, programy i konkursy; bibliografia przyrodnicza; ekologia w mediach; fundusze na działania proekologiczne.

Informator dostępny jest w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej:

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/482398/edition/452020/content?fbclid=IwAR25gqGLcWDgjkCuPRKBAp2pwSGMmMKTkV6tRug4RH0lLfiKOogiIZjEhKQ

Wower A., Kloczkowska Agata, Kloczkowska Alicja, Duda M. (red.) 2020.
Śląskie. Tu edukujemy. Regionalna edukacja ekologiczno-przyrodnicza.
Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, ss. 400.