Kolekcja „Natura Silesiae” w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Kolekcja tematyczna w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej (sbc.org.pl/dlibra), która dokumentuje dzieje śląskiego przyrodoznawstwa, bogactwo i przeobrażenia środowiska przyrodniczego oraz działalność ochronną i edukacyjną. Kolekcja docelowo prezentować ma cyfrowe kopie różnorodnych materiałów związanych ze śląską przyrodą (książek, czasopism, prac naukowych, pomocy dydaktycznych, druków ulotnych, fotografii, zbiorów muzealnych itp.).
W ramach kolekcji wydzielono 11 podkolekcji, w tym „Badania i edukacja”.

https://www.sbc.org.pl/dlibra/collectiondescription/244?dirids=244