Uzupełnienie oferty szkoleń na rok szkolny 2021/2022

UZUPEŁNIENIE OFERTY

SZKOLEŃ RODN „WOM” w Rybniku

na rok szk. 2021/2022

Z dniem 1 września 2021 r. RODN „WOM” w Rybniku wprowadza do oferty szkoleń kurs kwalifikacyjny w zakresie „Wychowania do życia w rodzinie.”

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki

z dnia 27 sierpnia 2021r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.