Misja

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej “WOM” w Rybniku jest jedną z pięciu w Województwie, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli.

Promujemy innowacyjność, nowoczesne metody nauczania, techniki i technologie, nowinki edukacyjne i autonomię pracy nauczyciela, pozostając w zgodzie z priorytetami Ministra Edukacji, Śląskiego Kuratora Oświaty, standardami Rady Europy, pogłębiając nasze pasje
i wytyczając nowe ścieżki.

Pomagamy nauczycielom, dyrektorom szkół, radom pedagogicznym i doradcom metodycznym we wprowadzaniu nowego wymiaru do polskiej edukacji oraz podniesieniu jakości i efektywności nauczania, oferując szkolenia na najwyższym poziomie merytorycznym, dydaktycznym i technicznym.

Uszczegółowienie naszej działalności znajduje się w statucie oraz planie pracy.

statut – pobierz

Uchwała zarządu nr 1889/63/IV/2011 z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie: zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku
pobierz – str. 1 -str. 2

Uchwała nr 197/227/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 stycznia roku 2013 w sprawie: zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku
– pobierz dokument

Uchwała nr 198/227/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 stycznia roku 2013 w sprawie: zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku
– pobierz dokument