Zmiany w nomenklaturze związków organicznych – cz.2.