Mały Przedsiębiorca

ZAPRASZAMY wszystkie PRZEDSZKOLA do udziału w projekcie działań innowacyjnych RODNiIP „WOM” w Rybniku Kształtowanie postaw i kompetencji przedszkolaka w zakresie przedsiębiorczości – planowanie i zarzadzanie działaniami innowacyjnymi MAŁY PRZEDSIĘBIORCA ROKU”, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pokolenia zmiany i doskonale wpisuje się w realizację polityki oświatowej państwa https://wom.edu.pl/ ☺☺☺

CEL OGÓLNY: Wdrażanie idei przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym poprzez ukształtowanie systemu wartości, wiadomości, umiejętności i postaw potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz kontynuowania nauki w szkole podstawowej.

Kontakt: JOLANTA GRZESIAK