REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU NA FILM KRÓTKOMETRAŻOWY „Wpływ zmian klimatu na NASZE zdrowie”