Piknik Wsparcia dla Ukrainy – Stadion Śląski 10 marca 2022r.