Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIWERSYTET ŚLĄSKI ZAPRASZA

Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie
dla nauczycieli, animatorów, pracowników sektora kultury – dla pasjonatów regionalności
Studia to:
– interdyscyplinarność, różnorodność, wielodyscyplinowość,
– Śląsk, Zagłębie, Żywiecczyzna, ziemia częstochowska,
– wykłady, seminaria, wycieczki, gry i zabawy,
– zajęcia akademickie i praktyczne sprawdzanie nabytych umiejętności,
– nowe kompetencje, interesujące wiadomości, nowoczesne podejście,
– możliwość dofinansowania studiów.

UWAGA! Nauczyciele uczący w szkołach na terenie naszego województwa mogą otrzymać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Nauczycieli, którzy chcą skorzystać z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego i gminy, prosimy o zwrócenie się do jednostki odpowiedzialnej w gminie za prowadzenie szkół i placówek edukacyjnych z zapytaniem, czy gmina jest w stanie przyjąć pomoc finansową Urzędu Marszałkowskiego i przekazanie nam tej informacji wraz z dokumentami wymaganymi do przyjęcia na Studia Podyplomowe.

UWAGA! Na studia można zapisać się online:
https://irk2.us.edu.pl/pl/offer/POD-2022/programme/W1-NPWR19/?from=registration:POD-2022
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://www.studiapodyplomowe.us.edu.pl/podyplomowe…/
Odpłatność: 1800 zł / semestr.
Kontakt:
tel. 32 2009 424
e-mail: regionpodyplomowe@us.edu.pl