Sympozjum „Przywróćmy prestiż zawodom rzemieślniczym ”