e-Learning

e-Learning

Co to jest e-learning?

E-learning lub distance learning czyli nauczanie na odległość służy podnoszeniu atrakcyjności i poziomu usług edukacyjnych na świecie XXI wieku. Jest to forma edukacji polegająca na pedagogicznym oddziaływaniu na odległość za pośrednictwem multimedialnego przekazu internetowego. Mimo dość powszechnej opinii, że edukacja na odległość jest bardzo kosztowna, można łatwo policzyć, że walorem wszelkich kursów na odległość, na które nie trzeba dojeżdżać i korzystać z kosztownego zwykle zakwaterowania jest sprowadzenie kosztów do opłat za wynagrodzenie wykładowcy oraz opłatę łącza z Internetem. Możliwość uczestniczenia w wirtualnych zajęciach bez konieczności wyrywania się z miejsca codziennej pracy czy opuszczania domu, wzięcia udziału w formach doskonalenia bez niedogodności, w dowolnym czasie i dostosowanych do naszych preferencji, zalogowania na platformę kursową do udziału w szkoleniu jest szalenie atrakcyjna.

Zapraszamy na kursy

Zgodnie z priorytetami Śląskiego Kuratora Oświaty (5. Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej oraz 6. Integracja europejska a nauczanie języków obcych w szkołach), oferujemy Państwu próbne kursy online:

 • Języki obce z elementami metodyki dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, na poziomach określonych przez Radę Europy, jako A1, A2, B1 oraz B2
 • Europejski System Opisu Kształcenia Językowego i jego wpływ na nauczanie przedmiotów ogólnokształcących
 • Dysleksja na języku obcym
 • Punktowy system oceniania wspomagany komputerowo
 • Językowe egzaminy zewnętrzne w świetle technik i procedur przygotowania uczniów do Matury
 • Multimedia w Nauczaniu Języków Obcych
 • Użycie poezji i muzyki w nauczaniu języka angielskiego
 • Użycie komiksów, rysunków i obrazków w nauczaniu języka angielskiego
 • Nauczanie języka obcego oparte na tekście autentycznym
 • Wielodyscyplinarne podejście do nauczania języka obcego
 • Adaptacja podręcznika

W przypadku większego zainteresowania udostępnimy też kursy językowe na poziomach C1 i C2 oraz (tylko w naszym ośrodku!) kurs kwalifikacyjny, pedagogiczno-metodyczny, dający uprawnienia do nauczania języków obcych w Polsce i Europie, zakończony międzynarodowym egzaminem nauczycielskim ACE.

Osoby chętne prosimy o wypełnienie formularza (sekcja POBIERZ) i przesłanie go faxem, mailem lub pocztą do naszego ośrodka. Czas rozpoczęcia szkoleń oraz kalkulacja ceny będą możliwe po zebraniu się grup. Kursy odbywać się będą metodą asynchroniczną, przeplataną dwoma zjazdami.

Platforma moodle