Wojewódzki Konkurs Plastyczny “Boże dzieci, młodzi święci drogą do nieba”