„… jak skowronek” – ekopiosenka: VIII Wojewódzki Konkurs Piosenki Dziecięcej (klasy I – III)

Zapraszamy do udziału w konkursie.