Realizacja podstawy programowej poprzez różne zabawy i aktywności dziecka