O trudnej sztuce motywacji i nauczaniu przyjaznym mózgowi uwag kilka