“Pracownia wielkiej przygody” – materiały

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:

  • prezentacja p.t. “Dzieciństwo w pracowni wielkiej przygody” – pobierz
  • publikacja p.t. “Pracownia wielkiej przygody” – pobierz
  • plakat “Pracownia wielkiej przygody” – pobierz
  • plakat II wojewódzkiego konkursy plastyczno-językowego p.t. “Odkrycia naukowe w moim życiu” – pobierz
  • plakat – wstęp do pracowni wielkiej przygody – pobierz
  • plakat – Mikołaj Kopernik – pobierz
  • plakat – zdjęcia z zajęć praktycznych – pobierz
  • plakat – zastosowanie opracowanych środków dydaktycznych – pobierz
  • puzzle – opowiadania obudowa metodyczna – pobierz
  • notatka wizualna z wystąpienia – pobierz