Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – ogólnopolski program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia.