Metoda Bilansu Kompetencji – w czym i jak może pomóc?