Debaty

Informujemy o zbliżającym się uroczystym finale II Wojewódzkiego Turnieju Debat Oksfordzkich

odbywającym się z udziałem specjalnych gości, m.in. Europosła dr. Jana Olbrychta,
Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewody, Śląskiego Kuratora Oświaty i wielu innych.

 

Program finału II Wojewódzkiego Turnieju Debat Oksfordzkich
w problematyce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
15 maja 2015 r. w Katowicach
Sala Kolumnowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Dąbrowskiego 23

 

10.00 – Rejestracja drużyn, losowanie stron w debacie przez drużyny ze szkół:  I Społecznego LO im. Z. Herberta  STO w Częstochowie  i  II LO im. St. Wyspiańskiego  w Będzinie;  sesja przygotowawcza drużyn.

Część oficjalna dla wszystkich:

10.30 – Powitanie gości, słowo wstępne, prezentacja  programu uroczystości.

10.45 – Debata młodzieżowa  wokół  tezy: „Polski nie stać na rozwijanie fotowoltaiki. Powinniśmy korzystać z dostępnych zasobów węgla”.

11.30 – Podsumowanie debaty, uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, gratulacje.

12.00 – Przerwa ok. 20 minut.

12.20 – Debata ekspercka wokół problematyki energetycznej.

Zakończenie planowane ok godz. 13.00.

Zastrzeżenie – w razie konieczności program może ulec zmianie.

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, uczniów i wszystkich zainteresowanych J
Jednocześnie prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego uczestnictwa  –
pod nr: 32- 424 74 72 (do 12 maja 2015r.)

 

——————————————————————————————————————————————–

Zapraszamy śląskie szkoły ponadgimnazjalne do udziału w II Wojewódzkim Turnieju Debat Oksfordzkich w obszarze problematyki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu,
pod patronatem:
Marszałka Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty i dr. Jana Olbrychta – Posła do Parlamentu Europejskiego.

Zgłoszenia do I etapu rozgrywek 3 osobowych drużyn z opiekunem należy przysyłać pocztą lub faksem na adres:
RODNiIP „WOM” w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Parkowa 4a; tel./faks: 32-4247472; email: edu@wom.edu.pl
do dnia 5 III 2015 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Nagrodą w finale dla drużyny zwycięskiej jest ufundowana przez Posła do PE  dr. Jana Olbrychta kilkudniowa wycieczka do Brukseli (połączona ze zwiedzaniem Europarlamentu i innymi atrakcjami). Nagrodą dla drużyny, która uzyska drugie miejsce w finale jest ufundowana przez Posła na Sejm RP Marka Krząkałę jednodniowa wycieczka do Warszawy (połączona ze zwiedzaniem budynku Sejmu RP i innymi atrakcjami).

do pobrania:

karta zgłoszenia

regulamin

zaproszenie