Dialog Edukacyjny

Wskazówki dla autorów Dialogu Edukacyjnego

 

Numery archiwalne “Dialogu Edukacyjnego”
Do pobrania w formacie pdf:

NR 1/2008

NR 2/2008

NR 3/2008

NR 1-2/2009

NR 3-4/2009 

NR 1/2010

NR 2-3/2010

NR 4/2010 

NR 1/2011 

NR 2/2011 

NR 3/2011 

NR 4/2011

NR 1/2012

NR 2/2012

NR 3-4/2012

NR 1/2013

NR 3-4/2013

NR 1/2014

NR 2- 3/2014

NR 4/2014

NR 1-2/2015

NR 3-4/ 2015

NR 1-2/ 2016

NR 3/4 2016

NR 1/2 2017

NR 3 2017

NR 4 2017. 

NR 1 2018

NR 2 2018

NR 1/2 2019      errata do strony nr 27

Nr 2 2020

 

 

Sprostowanie :

Katarzyna Karaskiewicz : „POSĄG” CONDILLACA, CZYLI JAK CZŁOWIEK POZNAJE ŚWIAT

 

Wyszukiwanie informacji w pliku archiwum.

Plik archiwum przygotowany jest w w formacie xls z założonym filtrem.
Filtry umożliwiają wyszukanie informacji zgodnie z zadanym kryterium.
Aby skorzystać z filtrów należy zapisać plik na dysku. Po otwarciu pliku
w pierwszym wierszu dokumentu widoczne są ikony listy rozwijalnej.
Po rozwinięciu listy możemy wybierać kryterium filtrowania.
Aby ponownie wyświetlić wszystkie dane w kryteriach filtrowania wybieramy
opcję (wszystkie)

Plik do pobrania:

spis numerów, tytułów oraz autorów 

Informacja – Kwartalnik WOM