I WOJEWÓDZKI TURNIEJ SZACHOWY DLA UCZNIÓW KLAS II – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „ZAGRAJ PARTYJKĘ”

 1. CELE TURNIEJU
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • poznanie tajników gry w szachy,
 • wdrażanie do stosowania zasad fair – play,
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci,
 • stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.
 • wyłonienie najlepszych zawodników wśród uczniów klas II i III szkół podstawowych w województwie śląskim.
 1. ORGANIZACJA TURNIEJU
 • Turniej jest III etapem konkursu – TURNIEJEM wojewódzkim.
 • Dwa poprzedzające etapy to:
 • etap szkolny – organizuje szkoła,
 • gminny lub miejski – organizowany w gminie lub mieście.
 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas II, III, którzy wygrali etap gminny lub miejski.

szczegóły – pobierz załącznik