Szkolenia dla nauczycieli

Dziecko 6-letnie w klasie I.

W programie szkolenia m.in.:
– krótka charakterystyka dziecka młodszego
– kto przychodzi do szkoły?
– sześciolatek a siedmiolatek,
– co to jest dojrzałość szkolna?
– problemy lateralizacji,
– dojrzałość szkoły na przyjęcie 6-latka,
– adaptacja dziecka do warunków szkolnych,
– przyczyny niepowodzeń szkolnych,
– jak pracować z 6-latkiem – przykłady ćwiczeń i zabaw.

Uczyć inaczej w edukacji wczesnoszkolnej.

Dojrzałość szkolna dzieci pięcio i sześcioletnich do rozpoczęcia nauki w szkole – przykłady diagnozy.

Symptomy ryzyka dysleksji – wczesna interwencja.

Logorytmika jako narzędzie wspomagające w pracy nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.

Szachy w przedszkolu i szkole – kurs doskonalący.

Przyjaciele Zippiego – kurs doskonalący.

Tańce integracyjne.