Konferencje

Konferencje:

Sześciolatek w szkole. ( 25 marca 2013r.)

Dziecko sześcioletnie w szkole. ( 13 kwietnia 2012r.) Foto:Prezentacja „Sześciolatki w SP- 20 w Rybniku

e-Twinning w przedszkolu. ( 20 grudnia 2011r.)

Dziecko w świecie matematyki. ( 15 listopada 2010 r.)

Klucz do uczenia się – dziecko w świecie matematyki ( 22 kwietnia 2009 r.)

Klucz do uczenia się – podejście L. Wygotskiego do wczesnej edukacji. ( 24 listopad 2008r.)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka szansą na jego optymalny rozwój. ( 29 październik 2007r.)