Konferencja “Wpływ Reformacji na kulturę i duchowość Górnego Śląska”