Warto skorzystać

Warto skorzystać:


Ciekawe publikacje

   M. Skura, M. Lisicki „Przed progiem”.       pobierz pdf

   M. Skura, M. Lisicki „Na progu”.               pobierz pdf

 

Programy nauczania nagrodzone w ogólnopolskim konkursie

   M. Skura, M. Lisicki  „Mniej mówcie, więcej działajcie. Działam – rozumiem- opisuję.”   – pobierz

   M. Kędra „Smakowanie świata.”                                                – pobierz

   M. Zatorska, A. Kopik „Wielointeligentne odkrywanie świata.”      – pobierz

   M. Kędra „Nowoczesna edukacja. Szkoła w działaniu.”                – pobierz

Programy do pobrania: www.ore.edu.pl

   

Inne:

Skala Funkcjonowania Pierwszoklasisty (SFP). Adaptacja Skali Gotowości Szkolnej (SGS) dla nauczycieli I klasy SP

Autor: Elżbieta Koźniewska, Andrzej Matuszewski, Elżbieta Zwierzyńska       – pobierz pdf

Skala Funkcjonowania Pierwszoklasisty – Arkusz obserwacyjny                   – pobierz pdf

Pakiet do samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.           – pobierz pdf
 

Nowy podręcznik do klasy I    http://www.naszelementarz.men.gov.pl/elementarz/