Dobre praktyki

Dobre praktyki

Zapraszamy szkoły i placówki do upowszechniania przykładów dobrych praktyk (ciekawych, atrakcyjnych i innowacyjnych działań) na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej  „WOM” w Rybniku; szczegóły w załączniku – pobierz

 

zippi

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI – WOM Rybnik

 


szachy

SZACHY W SZKOLE – przykład dobrej praktyki

 


et
Program eTwinning –„Europejska Odznaka Jakości dla Przedszkola nr 13 im. H. CH. Andersena w Żorach”

W październiku 2014r. Przedszkole nr 13 im. H. CH. Andersena w Żorach otrzymało Europejską Odznakę Jakości za pracę nad projektem „Plants: A better future for us – Rośliny: lepsza przyszłość dla nas”, który realizowany był w grupie 5-6 latków w roku szkolnym 2013/2014. Koordynatorem projektu była Pani Monika Pomykoł, która na terenie przedszkola zrealizowała już 11 projektów w ramach programu eTwinning, którego celem jest nawiązanie współpracy ze szkołami i przedszkolami w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych.

Współpraca z Maltą została dostrzeżona przez Krajowe Biuro Etwinning, które przyznało Krajową Odznakę Jakości, a w październiku 2014r Centralne Biuro eTwinning – Europejską Odznakę Jakości. Oznacza to, że praca nauczyciela, praca dzieci i praca Przedszkola w projekcie została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom. Informacje o nagrodzonym projekcie można znaleźć na stronie internetowej Przedszkola nr 13 im. H. CH. Andersena w Żorach www.przedszkole13.eu

Opis projektu – link

 


witaczka

1. „Klub Zakręconych Rodziców” – przykład dobrej praktyki w Przedszkolu na 21 w Rybniku

Opis projektu – link

2. “Szuflada Osobowości”  – przykład dobrej praktyki w Przedszkolu na 21 w Rybniku

Opis projektu – link

 


sp4

SP 4 jest OK – czyli praca z ocenianiem kształtującym w Szkole Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie

opis projektu – link


logo

Klub przyrodniczy „Przyjaciele zwierząt”

w Przedszkolu nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu

 

Program ma na celu pogłębianie wiedzy na temat potrzeb zwierząt w teorii i praktyce, uświadomienie dzieciom, że zwierzęta to istoty żywe, nauczenie odpowiedzialności za zwierzę, zwiększenie empatii, kształtowanie postawy odpowiedzialnego właściciela. Ponadto kontakty ze zwierzętami sprzyjają rozwojowi emocjonalnemu i społecznemu naszych pociech. Dzieci wchodzą w swoiste relacje ze zwierzakami, traktują je jako bliskie stworzenia, przywiązują się do nich. Uczą się też troski o inną istotę i odpowiedzialności za nią. Dowiadują się, że i ona ma swoje potrzeby, które należy zaspokoić.

Poprzez organizację zaplanowanych sytuacji edukacyjnych chciałyśmy wzbudzić zainteresowanie światem zwierząt, pięknem naszego regionu, otaczającej nas przyrody oraz zachęcać dzieci do częstego, aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Sytuacje te dostarczą dzieciom nowych wiadomości, pozytywnych wrażeń, będą korzystne dla zdrowia i psychicznego odprężenia.

Link do strony

http://www.edukacja.edux.pl/p-21941-dobre-praktyki-klub-przyrodniczy-przyjaciele.php


logo

„ Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”
w Przedszkolu nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu

 

Program zawiera propozycje  kształcenia u dzieci zdrowych nawyków żywieniowych, nawyków i umiejętności higieniczno – zdrowotnych, rozwijania ogólnej sprawności ruchowej  jako zespołu ważnych czynników  zachowania zdrowiaPrzewiduje też włączenie rodziców w realizację założeń innowacji z jednoczesnym uwzględnieniem w pracy z dziećmi inicjatyw wychodzących z ich strony

Link do strony:

http://www.przedszkolenr1kuzniar.szkolnastrona.pl


zory

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Żorach ul. Szkolna 8

 

 

 

 

  1. przykład

II Bieg Rodzinny – Solidarni z Autyzmem

Współpraca nauczycieli z rodzicami umożliwiła stworzenie Biegu Rodzinnego – Solidarni z Autyzmem. Jego realizacja pozwoliła na integrację społeczności lokalnej oraz propagowanie zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu z dziećmi.

Link do strony

http://www.zsptzory.eu/ii-rodzinny-bieg/

 

  1. przykład

Ogólnopolska i Azjatycka Olimpiada Kreatywności „Destination Imagination”

To ekscytujący program dla tych, którzy chcą rozwijać ważne zdolności przydatne na całe życie. To program kreatywnego myślenia dający możliwość odkrywania niezmierzonego potencjału dziecięcej wyobraźni.
Dzięki efektywnej pracy dzieci i nauczycieli uzyskano nieprzeciętne wyniki – jak dotychczas są to:

I miejsce na Olimpiadzie Kreatywności w Pekinie (Chiny),

I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności we Wrocławiu,

Możliwość udziału w Ogólnoświatowej Olimpiadzie Kreatywności w Knoxville w Stanach Zjednoczonych.

Link do strony

http://www.zsptzory.eu/zloci-hipnoterzy-mozgu/
http://www.zsptzory.eu/wspomnienie-pekinu-di-china/
http://www.zsptzory.eu/troche-o-chinskiej-kuchni-di-china/
http://www.zsptzory.eu/page/5/


Przedszkole nr 10 w Rybniku

Wydanie książki z opowiadaniami dzieci z przedszkola pod tytułem „Dobre rady od przedszkolaków dla przedszkolaków – czyli jak miło spędzić czas u dentysty, polubić pobieranie krwi i pokochać chodzenie do przedszkola”

Nasza książka została zauważona przez lokalne i regionalne media. Artykuły o naszej książce znajdują się na portalu internetowym www.rybnik.com.pl (https://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,przedszkolaki-z-rybnika-wydaly-ksiazke,wia5-3277-33760.html) , w tygodniku regionalnym NOWINY. Obecnie opowiadania z książki „Dobre Rady” można przeczytać na ekranach LCD w rybnickich autobusach. Recenzja naszej książki znajduje się na portalu internetowym dla rodziców http://zekspertemodzieciach.pl/ (http://zekspertemodzieciach.pl/dobre-rady-od-przedszkolakow-dla-przedszkolakow/)


Przykład dobrej praktyki – Szkoła Podstawowa nr 35 w Rybniku

„Wieczór z Biologią” to innowacyjne warsztaty dla uczniów, którzy mają okazję w ten sposób poznać nauki przyrodnicze poprzez osobiste zaangażowanie w dokonywanie nowych odkryć. Zajęcia te są też dla młodzieży alternatywną formą spędzania wolnego czasu.

Czytaj więcej:  www.sp35.miastorybnik.pl/?news=7497


Przykład dobrej praktyki – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju

„Erasmus+” europejskie doświadczenia nauczycieli szansą na sukces każdego ucznia, to projekt podnoszenia jakości nauczania i doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli w oparciu o doświadczenia europejskich systemów edukacyjnych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Nowe doświadczenia wynikające z europejskich mobilności nauczycieli skutkują wdrażaniem nowych rozwiązań w szkole, co podnosi jakość i efektywność kształcenia.

Czytaj więcej: http://www.sp5.jastrzebie.pl/


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie otrzymała Odznakę Szkoły eTwinning na lata 2020-2021.

Przyznanie odznaki to uznanie za pracę, zaangażowanie, oddanie i poświęcenie całego zespołu nauczycieli. Zdobywanie odznaki Szkoła eTwinning  to proces ukierunkowany na rozwój. To nie konkurs, ale raczej rozwój, przechodzenie z jednego poziomu do kolejnego.

Szkoły, którym ta odznaka została przyznana zostały uznane za liderów w następujących obszarach:

  • praktyki cyfrowe
  • praktyki w zakresie e-Bezpieczeństwa
  • innowacyjne i kreatywne podejścia do nauczania
  • promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry
  • promowanie praktyk uczenia się nauczycieli i uczniów w oparciu o współpracę

 

więcej na stronach:

https://sp1.radlin.pl/

http://radlin.online/sp1/