Konkurs “RATUJMY SIĘ PRZED SMOGIEM – ROBIMY SKOK NA SMOG”

Regulamin konkursu plastycznego
dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III szkoły podstawowej

„RATUJMY SIĘ PRZED SMOGIEM – ROBIMY SKOK NA SMOG”

 

1.Cele konkursu:

 • podniesienie świadomości ekologicznej,
 • zrozumienie konieczności podejmowania działań antysmogowych,
 • identyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza,
 • uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody jesienią,
 • wdrażanie do bezpiecznego spędzania czasu wolnego,
 • rozwój wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację przyrody,
 1. Warunkiem udziału w konkursie jest indywidualne wykonanie pracy plastycznej
  w dowolnej technice np.:
 • malarstwo (malowanie dowolnymi farbami, innymi materiałami),
 • rysunek (rysowanie kredkami, mazakami, pastelami, ołówkiem i gumką, świecą itp.),
 • wydzieranka,
 • wycinanka,
 • wykorzystanie elementów nietypowych (wata, liście, ziarna, płatki, patyczki i in.)

Techniki mogą być ze sobą łączone – interpretacja tematu konkursowego zależy od wyobraźni plastycznej samego autora.

 1. Format pracy: A- 3.( 29,7 x 42 cm, duży blok). Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci przedszkolne i uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.
 3. Czas trwania konkursu: od 31. 10. do 15. 11. 2017 r.
 4. Prace należy składać lub nadsyłać do RODN i IP „WOM” w Rybniku ul. Parkowa 4a do dnia 17 listopada 2017 r.
 5. Każde przedszkole lub szkoła lub może dostarczyć najwyżej trzy indywidualnie wykonane prace. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ich wystawiania, publikowania, kopiowania. Do każdej pracy musi być dołączona metryczka na odwrocie pracy wg. wzoru:
 • imię i nazwisko wykonawcy,
 • wiek, klasa,
 • akceptacja regulaminu „Akceptuję regulamin, data, podpis opiekuna ucznia
 • pełna nazwa szkoły.
 1. Ocena prac – prace oceni komisja konkursowa powołana w RODN i IP „WOM”
  w Rybniku. Werdykt komisji jest ostateczny a uczestnik nie może się od niego odwołać. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 listopada 2017 r. oraz umieszczone na stronie internetowej ośrodka. Po ogłoszeniu wyników, zostanie zorganizowana wystawa w ośrodku prezentująca wszystkie prace biorące udział w konkursie. Spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja wyłoni zwycięzców. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

 

 

Pobierz regulamin  : Pobierz