XI WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS II i III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w roku szkolnym 2017/18 „Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT”

Cele konkursu:
☼ Zwiększenie efektywności pracy z uczniem zdolnym
☼ Wszechstronny i harmonijny rozwój osobowości ucznia
☼ Rozwijanie zainteresowań matematycznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym
☼ Inspirowanie do samokształcenia przez efektywne wykorzystanie czasu wolnego
☼ Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i umiejętności rozwiązywania zadań i łamigłówek matematycznych.
Organizacja konkursu:
• Konkurs jest III etapem – konkursem wojewódzkim,
dwa poprzedzające etapy to:
a) szkolny – organizuje go każda szkoła,
b) gminny lub miejski – organizowany w gminie lub mieście.
• Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas II i III, którzy wygrali etap gminny lub miejski.

Pełna informacja oraz karta zgłoszenia w załączniku – pobierz