IX Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie

Szanowni Państwo

Dyrektorzy    

Placówek Doskonalenia Nauczycieli,

 

w imieniu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie  mam zaszczyt zaprosić Państwa na  IX Ogólnopolski  Kongres Nauczycieli Wychowania  do Życia w Rodzinie, który wzorem lat ubiegłych odbędzie się  w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,  przy Al. Jana Pawła II 126/130 w dniach 15–16 kwietnia 2018 r.

Kongres jest adresowany do Nauczycieli prowadzących w szkołach zajęcia edukacyjne wychowanie do życia w rodzinie oraz do nauczycieli-konsultantów i doradców metodycznych zajmujących się tą tematyką.

Szczególnie  serdecznie zapraszam Nauczyciela-konsultanta z Państwa Placówki i jednocześnie proszę  o upowszechnienie naszej  informacji. Koszt udziału  w Kongresie wynosi 50 zł od osoby.

Program Kongresu, warunki uczestnictwa i karta zgłoszenia online są  dostępne na naszej stronie internetowej http://www.womczest.edu.pl/new/ix-ogolnopolski-kongres-nauczycieli-wychowania-do-zycia-w-rodzinie/

Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Doroszuk, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie; tel. 34 3606004  wew. 218, e-mail: doroszuk@womczest.edu.pl

Osoby zgłoszone prosimy o jak najszybsze dokonanie przelewu do 10 kwietnia 2018 r. (wtorek) na konto:  ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129. W polu “tytułem” prosimy wpisać: IX Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie oraz własne imię i nazwisko. Po tej dacie prosimy już nie wpłacać na konto, tylko uregulować należność w kasie RODN „WOM” w Częstochowie dniu kongresu 16 kwietnia 2018 r. – przed jego rozpoczęciem (przed godziną 10:00).

W przypadku rezygnacji prosimy o poinformowanie o tym fakcie prowadzącego – Elżbietę Doroszuk, e-mail: doroszuk@womczest.edu.pl, tel. 34 3606004 wew. 218 lub sekretariat (nr tel. 34 360-60-04

W przypadku zgłoszenia i niewykorzystania miejsca, wpłata nie będzie zwracana. Ewentualnych informacji na temat wystawianych faktur udziela księgowość (nr tel. 34 360-60-04 wew. 203).

Do zobaczenia na kongresie. Będzie nam miło Państwa gościć w naszym Ośrodku.