Promoting innovative collaborative teaching and learning

Fragment wywiadu udzielonego przez p. Sylwie Bloch – Dyrektora RODNiIP “WOM” w Rybniku na międzynarodowej konferencji “Collaborative Learning” w dniu 5 czerwca 2017 r.

Wywiad :