Kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu