KALENDARZ SZKOLEŃ

DATA: TEMAT: KOORDYNATOR:

Rok szkolny 2023/2024

kwiecień Godność zawodu nauczyciela w kontekście odpowiedzialności  dyscyplinarnej

szkolenie elearningowe

dr Urszula Warczok,
mgr Jolanta Grzesiak
15-30.04 SUKCES TO JA – co wpływa na decyzje edukacyjno – zawodowe młodych ludzi w tym z Zespołem Aspergera

szkolenie elearningowe

mgr Sabina Ficek
15-19.04 W dbałości o nauczycielski dobrostan – budujemy zdrowe nawyki

szkolenie elearningowe

mgr Sylwia Krause
16-19.04 Międzynarodowy Dzień Ziemi 2024 – materiały do pracy z uczniami

szkolenie elearningowe

mgr Anna Ogrodnik
22.04 Jak „odkrzesłowić” uczniów na lekcji języka niemieckiego?

szkolenie elearningowe

mgr Maria Gołąbek
(doradca metodyczny)
22.04 Speaking with AI support- ćwiczenia komunikacyjne w podstawie programowej na zajęciach języka angielskiego

szkolenie stacjonarne

mgr Izabela Gojny
22.04 Realizacja podstawy programowej poprzez różne zabawy i aktywności dziecka

szkolenie stacjonarne – Racibórz

dr Maria Koloch
22.04 Anglista – Designer – tworzenie i wykorzystywanie gier planszowych na lekcjach języka angielskiego

szkolenie stacjonarne – SP 5 Czerwionka-Leszczyny

mgr Michał Idziaczyk

(doradca metodyczny)

22.04 Nauka umiejętności kształtnego pisania w młodszym wieku szkolnym

szkolenie stacjonarne –  SP 17 Żory

dr Urszula Słyk

(doradca metodyczny)

22.04 SPOTKANIE 5

Międzyszkolna sieć szkół „Aktywna tablica dla aktywnych nauczycieli”

edycja VI

szkolenie elearningowe

mgr Sabina Ficek
22.04 Metoda projektu w pracy przedszkola

szkolenie stacjonarne

mgr Ewa Poręba
23.04 Przypowieści w obrazach, czyli myślenie wizualne na lekcji religii

szkolenie stacjonarne

dr Maria Koloch
mgr Joanna Komorek
24.04 Uczę j. polskiego – organizacja, obowiązki i prawa początkującego nauczyciela oraz inspiracje na lekcje

szkolenie stacjonarne

mgr Beata Szołtysek
24.04 Ploter laserowy oraz drukarka 3D w pracy nauczyciela – obsługa i wykorzystanie na lekcjach

szkolenie stacjonarne

mgr Tomasz Stadnicki
24.04 Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w 2024 roku. Kilka rad na ostatniej prostej

szkolenie elearningowe

mgr Małgorzata Pyszny
24.04 Nauka geometrii z programem Tinkercad

szkolenie stacjonarne

mgr Ewa Majchrzak
25.04 Metody relaksacyjne w edukacji przedszkolnej

szkolenie stacjonarne

dr Maria Koloch
25.04 Jak diagnozować pracę szkoły, spoglądając przez okno Johari? Różne metody diagnozy, praktyczne rozwiązania z perspektywy pracy nauczyciela

szkolenie stacjonarne

mgr Jerzy Maduzia
25.04 Wykorzystanie przerw śródlekcyjnych w pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

szkolenie elearningowe

mgr Małgorzata Konsek

(doradca metodyczny)

26.04 „Załóż projekt eTwinning”

szkolenie stacjonarne

mgr Anna Krzyżanowska
29.04 Awans zawodowy nauczycieli którzy rozpoczęli staż przed 1 września 2022r.– porady eksperta na zakończenie stażu. (po staremu)

szkolenie stacjonarne

mgr Jolanta Grzesiak,

dr Urszula Warczok

06.05 Awans zawodowy nauczyciela – zakończenie stażu według przepisów prawnych obowiązujących od września 2022r. (po nowemu)

szkolenie stacjonarne

mgr Jolanta Grzesiak

 

06.05 Anglista – Designer – tworzenie i wykorzystywanie gier planszowych na lekcjach języka angielskiego

szkolenie stacjonarne – SP 4 Żory

mgr Michał Idziaczyk

(doradca metodyczny)

6-10.05 W dbałości o nauczycielski dobrostan – wzmacniamy zdrowe nawyki

szkolenie elearningowe

mgr Sylwia Krause
07.05 Metody relaksacyjne w edukacji przedszkolnej

szkolenie stacjonarne – Przedszkole Słoneczna Kraina w Raciborzu

dr Maria Koloch
09.05 Konferencja „Edukacyjne narzędzia odporności psychicznej – wspieranie dobrostanu nauczycieli i uczniów”

konferencja stacjonarna – CKE Czerwionka – Leszczyny

mgr Sylwia Bloch
13.05-22.05 KURS  NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU

szkolenie stacjonarne

mgr Anna Ogrodnik
13.05 Myślenie wizualne w edukacji – czyli bazgrolić każdy może

szkolenie stacjonarne

mgr Joanna Komorek
14.05 PIOSENKA SPORTOWA

szkolenie stacjonarne

mgr Sylwia Bloch
15.05 O trudnej sztuce motywacji i nauczaniu przyjaznym mózgowi uwag kilka

szkolenie stacjonarne

mgr Małgorzata Pyszny,

mgr Sylwia Krause

15.05 Wprowadzenie do sztucznej inteligencji

szkolenie elearningowe

mgr Sabina Ficek,

mgr Tomasz Stadnicki

20.05 i 23.05 KURS  NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

szkolenie stacjonarne

mgr Anna Ogrodnik
21.05 Nowoczesne oraz nietypowe narzędzia oraz metody przywracania równowagi życiowej. Kreatywność – relacje – rozwój zawodowy

szkolenie elearningowe

mgr Sabina Ficek
23-24.05 Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – ogólnopolski program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia

szkolenie stacjonarne – PBW w Rybniku

 

mgr Małgorzata Kokot,

mgr Anna Węgrzyn

21.05 Prawa dziecka – podstawy prawne i dobre praktyki

szkolenie elearningowe

dr Maria Koloch,

dr Urszula Warczok

23-24.05 ISKRA Odporności – program promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej

szkolenie stacjonarne

dr Maria Koloch
24-25.05 „Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci” – na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss – część I

szkolenie stacjonarne

mgr Sylwia Bloch
25.05 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

szkolenie stacjonarne

mgr Beata Szołtysek
27.05 Jak diagnozować pracę szkoły, spoglądając przez okno Johari? Różne metody diagnozy, praktyczne rozwiązania z perspektywy pracy dyrektora.

szkolenie stacjonarne

mgr Jerzy Maduzia,

mgr Beata Szołtysek

28.05 Jak wykorzystać smartfon na lekcjach języka obcego?

szkolenie stacjonarne

mgr Sylwia Krause
05.06 Metoda Bilansu Kompetencji – w czym i jak może pomóc?

Spotkanie 4 sieci nauczycieli doradców zawodowych

szkolenie stacjonarne – Hotel przy Młynie w Rybniku

mgr Sabina Ficek
05.06 Metoda Bilansu Kompetencji – w czym i jak może pomóc?

szkolenie stacjonarnie – Hotel przy Młynie w Rybniku

mgr Sabina Ficek