KALENDARZ SZKOLEŃ

 

DATA: TEMAT: KOORDYNATOR:
  Rok szkolny 2020/2021  
20.08 – 21.08.

Mobilna Rekreacja Muzyczna

szkolenie stacjonarne

nowy termin szkolenia zostanie podany w roku 2020

mgr Sylwia Bloch

październik 2020-maj 2021

Śląska Sieć Szkół Zrównoważonego Rozwoju

szkolenie stacjonarne, część zdalnie

mgr Alojzy Zimończyk
od stycznia 2021

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

szkolenie stacjonarne

mgr Beata Szołtysek
12.10

SZACHY w przedszkolu i szkole

szkolenie stacjonarne

szkolenie przesunięte

mgr Sylwia Bloch

listopad-styczeń

Warsztat pracy doradcy metodycznego

szkolenie stacjonarne

mgr Wioleta Dudziak-Radecka
24.11

Ocenianie kształtujące

szkolenie elarningowe

dr Urszula Warczok

mgr Alojzy Zimończyk

26.11

GENIALNA APLIKACJA GENIAL.LY i TWOJE GENIALNE  LEKCJE ZDALNE

szkolenie elarningowe

mgr Sabina Ficek
26.11

Dołącz do eTwinning

szkolenie elarningowe

mgr Anna Krzyżanowska
27.11

Narzędzia informatyczne z eTwinning. Doskonalenie warsztatu pracy w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w projektach edukacyjnych i pracy dydaktycznej

szkolenie elarningowe

 

mgr Anna Krzyżanowska
30.11

Obudzenie własnej energii

szkolenie elarningowe

mgr Mirela Szymczak
30.11

Dynamiczna zmiana parametrów obiektu w programie GeoGebra

szkolenie elarningowe

mgr Ewa Majchrzak
30.11

Matematyka z klocków

szkolenie elarningowe

mgr Wioleta Dudziak Radecka, mgr Jolanta Grzesiak
30.11

„Ups and downs” – Analiza egzaminu ósmoklasisty z przykładami zadań w ramach programu naprawczego

szkolenie elearningowe

dr Katarzyna Wróbel,

mgr Izabela Gojny

30.11

Myślografia – sposób na zapisanie myśli

mgr Wioleta Dudziak -Radecka

01.12

Warte wykorzystania rozwiązania zagranicznych szkół w pracy z gniewem i agresją uczniów

szkolenie elarningowe

mgr Anna Ogrodnik
03.12

Wartościowe książki. Odkrywanie świata wartości w literaturze dla dzieci i młodzieży

szkolenie elarningowe

mgr Małgorzata Pyszny
07.12

Asertywność w pracy nauczyciela, czyli komunikacja zapobiegająca nieporozumieniom

szkolenie elearningowe

mgr Anna Ogrodnik
07.12 i 14.12

Integracja Sensoryczna część I i II Podstawy SI w pracy z dzieckiem

szkolenie elearningowe

mgr Sabina Synowiec
07.12 – 13.12

Czytelnicze opowieści w Adobe Spark

szkolenie elearningowe

mgr Justyna Miłowska
08.12

Zaczarowany świat Kamishibai

szkolenie elarningowe

mgr Wioleta Dudziak-Radecka
08.12

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie III spotkanie Wykorzystanie źródeł ikonograficznych

szkolenie elearningowe

dr Urszula Warczok
10.12

Świąteczna lektura, TIK i kultura

szkolenie elarningowe

mgr Małgorzata Pyszny, mgr Anna Krzyżanowska
11.12

Kreatywnie z komiksem

szkolenie elarningowe

 mgr Anna Krzyżanowska
 

 

Rok szkolny 2019/2020

 
24.03

Dwujęzyczność zamierzona w żłobku i przedszkolu, czyli jak efektywnie realizować podstawę programową poprzez wychowanie w dwujęzyczności z językiem angielskim

Szkolenie przesunięte w czasie 

mgr Jolanta Grzesiak

25.03

Kompetencje kluczowe w przedszkolu.
Szczegóły w załączniku – pobierz

Szkolenie przesunięte w czasie 

mgr Sylwia Bloch

30.03

Realizacja podstawy programowej  wychowania przedszkolnego i  edukacji wczesnoszkolnej
w gospodarstwie wiejskim.
Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach

Szkolenie przesunięte w czasie

mgr Anna Ogrodnik i mgr Jolanta Grzesiak  

01.04

Akademia umiejętności wychowawczych

Szkolenie przesunięte w czasie

mgr Anna Ogrodnik i mgr Mariola Gajek-Czapla