KALENDARZ SZKOLEŃ

 

DATA: TEMAT: KOORDYNATOR:
  Rok szkolny 2020/2021  
20.08 – 21.08.

Mobilna Rekreacja Muzyczna

szkolenie stacjonarne

nowy termin szkolenia zostanie podany w roku 2020

mgr Sylwia Bloch

07.09

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego

szkolenie elearningowe

mgr Sabina Ficek

25.09

Czas na park i las. Terenowa podstawa programowa

szkolenie stacjonarne

mgr Anna Krzyżanowska
28.09

To Ja zarządzam swoim uczeniem się – pomysły na innowacje pedagogiczne

szkolenie elearningowe

mgr Anna Ogrodnik mgr Sabina Ficek

28.09

Uczeń ze SPE a Integracja Sensoryczna – jak wykorzystać metody SI w pracy z dzieckiem m.in. z autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją, trudnościami motorycznymi i nadruchliwością?

szkolenie elearningowe

mgr Sabina Synowiec

28.09

Różne odcienie emocji

szkolenie elearningowe

mgr Mirela Szymczak

 28.09

Programowanie dla najmłodszych

szkolenie elearningowe

mgr Wioleta Dudziak-Radecka

29.09

Zrównoważony rozwój w szkole podstawowej

szkolenie elarningowe

mgr Alojzy Zimończyk

30.09

Skuteczne myślenie, działanie i komunikacja

szkolenie elearningowe

mgr Mirela Szymczak

30.09

Dynamiczna zmiana parametrów obiektu w programie GeoGebra

szkolenie elearningowe

mgr Ewa Majchrzak

od października

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla nauczycieli

dr Katarzyna Wróbel
od października

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

szkolenie stacjonarne

mgr Beata Szołtysek
01.10

Dokąd prowadzi nas twórczość  polskich Noblistów ? Seminarium podsumowujące konkurs literacki

szkolenie stacjonarne

 mgr Małgorzata Pyszny, mgr Anna Krzyżanowska
01.10-08.10-12.10

Lider współpracy z rodzicami

szkolenie elearningowe

 mgr Anna Ogrodnik
02.10

Kreatywnie z komiksem

szkolenie elarningowe

mgr Anna Krzyżanowska
05.10

Zarządzanie sobą i swoją uważnością w czasie

szkolenie elearningowe

mgr Mirela Szymczak
05.10

Profilaktyka uzależnień dzieci przedszkolnych od wysokich technologii – jak rozmawiać z rodzicami?

szkolenie eleraningowe

mgr Sabina Synowiec
06.10

Kodowanie prosta sprawa, super nauka i zabawa

szkolenie stacjonarne

mgr Wioleta Dudziak-Radecka
06.10

Sieć Szkół Empatii i Współpracy

I spotkanie on-line

mgr Anna Ogrodnik,      mgr Mariola Gajek-Czapla
07.10

COVID a emocje. Powrót do placówki oświatowej – co nas czeka? Jak pomóc dziecku i sobie?

szkolenie elearningowe

mgr Sabina Synowiec 
08.10

Drogi do Niepodległej, cz.3  Stulecie Drugiego Powstania Śląskiego – Rok 2020 na Górnym Śląsku.

Konferencja – RCEZ Rybnik

dr Urszula Warczok, mgr Alojzy Zimończyk

08.10

Zabawy z wełną – wykorzystanie wełny w zajęciach plastycznych i terapeutycznych

szkolenie stacjonarne – czytelnia PBW w Rybniku

mgr Justyna Miłkowska

08.10

SIECI NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY

szkolenie elearningowe- I spotkanie

 mgr Sabina Ficek

12.10

Mamo ja nie chcę! Jak rozmawiać z rodzicem małego buntownika?

szkolenie elearningowe

mgr Sabina Synowiec

12.10

‘I can sprechen très bon” – początki (czasami) bywają trudne. Ćwiczenia komunikacyjne w podstawie programowej języka obcego

szkolenie elearningowe

dr Katarzyna Wróbel

13.10

Szkolenie  kadry  kierowniczej  oświaty   w  ramach  sieci  dyrektora  szkoły

 I spotkanie

mgr Sylwia Bloch, mgr Jolanta Grzesiak

15.10

Jak wdrażać wnioski i rekomendacje po egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego, by odnieść sukces?

szkolenie elearningowe

 mgr Małgorzata Pyszny
15.10

Szkolenie  kadry  kierowniczej  oświaty   w  ramach  sieci  dyrektora przedszkola

I spotkanie

mgr Sylwia Bloch, mgr Jolanta Grzesiak
16.10

Załóż projekt eTwinning

szkolenie elearningowe

mgr Anna Krzyżanowska
19.10

„Gasimy pożar” metodą Self – Reg – radzenie sobie ze stresem i obciążeniem emocjonalnym w pracy nauczyciela

szkolenie elarningowe

mgr Sabina Synowiec
19.10

Zdrowy styl życia wartością nadrzędną dla uczniów

szkolenie elarningowe

mgr Anna Ogrodnik
22.10

Szukam. Obserwuję. Odkrywam. Zabawy poszukiwawcze w oparciu o aktywności Scavenger hunt i Treasure hunt

szkolenie stacjonarne

mgr Anna Krzyżanowska
26.10

„Ups and downs” – Analiza egzaminu ósmoklasisty z przykładami zadań w ramach programu naprawczego

szkolenie elearningowe

dr Katarzyna Wróbel, mgr Izabela Gojny
26.10

Motywowanie uczniów do uczenia się i podejmowania działań

szkolenie elearningowe

mgr Anna Ogrodnik
27.10

Metoda sześciu klocków

szkolenie stacjonarne

mgr Wioleta Dudziak-Radecka
28.10

TUS w edukacji. Jak zacząć trening kompetencji społeczno – emocjonalnych?

szkolenie elearningowe

mgr Sabina Synowiec
29.10

ABC Młodego Polonisty

szkolenie elearningowe

mgr Małgorzata Pyszny
29.10

Dołącz do eTwinning

szkolenie elearningowe

mgr Anna Krzyżanowska
29.10

Metody aktywizujące w pracy z uczniami (w SP)

szkolenie elearningowe

mgr Anna Ogrodnik
30.10

Autorskie materiały dydaktyczne w Canva

szkolenie elearningowe

mgr Anna Krzyżanowska
05.11

Nobel na piątkę!

Konferencja on-line

mgr Małgorzata Pyszny, mgr Anna Krzyżanowska
17.11

Muzykoterapia w pracy z dzieckiem ze spectrum autyzmu 

szkolenie stacjonarne

mgr Sylwia Bloch
19.11

Jak wykorzystać materiały z portalu  Teatroteka Szkolna na lekcji w szkole ?

szkolenie elarningowe

mgr Małgorzata Pyszny
 

 

Rok szkolny 2019/2020

 
11.03

Czytanie umysłu. Metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach czytelniczych i edukacyjnych

Szkolenie przesunięte na jesień

mgr Małgorzata Pyszny

 11.03

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole   –   konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

Szkolenie przesunięte w czasie 

mgr Mariola Gajek-Czapla

17.03

SPRAWNA ORGANIZACJA WYCIECZEK
w przedszkolu, szkole i placówce

Szkolenie przesunięte w czasie 

mgr Anna Ogrodnik

18.03

Analiza wyników po egzaminie ósmoklasisty z matematyki w kontekście przygotowania ucznia do egzaminu w roku 2020

Szkolenie przesunięte w czasie 

mgr Ewa Majchrzak

23.03

KREATYWNA ŚWIETLICA SZKOLNA –BAWI I UCZY

Szkolenie przesunięte w czasie 

mgr Sabina Ficek

24.03

Dwujęzyczność zamierzona w żłobku i przedszkolu, czyli jak efektywnie realizować podstawę programową poprzez wychowanie w dwujęzyczności z językiem angielskim

Szkolenie przesunięte w czasie 

mgr Jolanta Grzesiak

24.03

Logopiosenka – muzyczne ćwiczenia logopedyczne

Szkolenie przesunięte w czasie 

mgr Sylwia Bloch

25.03

Kompetencje kluczowe w przedszkolu.
Szczegóły w załączniku – pobierz

Szkolenie przesunięte w czasie 

mgr Sylwia Bloch

27.03

Skuteczna praca z uczniem z zaburzeniami dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyspraksji i zaburzeniami lateralizacji. Metody i formy pracy

Szkolenie przesunięte na czerwiec lub wrzesień

mgr Małgorzata Pyszny 

30.03

ESCAPE ROOM W SZKOLE – WDRAŻAMY INNOWACJE

Szkolenie przesunietę w czasie

mgr Sabina Ficek

30.03

Realizacja podstawy programowej  wychowania przedszkolnego i  edukacji wczesnoszkolnej
w gospodarstwie wiejskim.
Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach

Szkolenie przesunięte w czasie

mgr Anna Ogrodnik i mgr Jolanta Grzesiak  

30.03

Practice makes perfect ?! – Analiza egzaminu ósmoklasisty z przykładami zadań w ramach programu naprawczego

Szkolenie przesunięte w czasie

dr Katarzyna Wróbel

30.03

Dynamiczna zmiana parametrów obiektu w programie GeoGebra.

Szkolenie przesunięte w czasie

mgr Ewa Majchrzak

30.03

Metoda projektów skuteczną metodą kształtowania kompetencji kluczowych

Zdalne nauczanie za pomocą platformy moodle

Szkolenie rozpocznie się w dniu 06.04

mgr inż. Jadwiga Garcorz , mgr Sabina Ficek

31.03

Głowa nie pęka! – czyli jak rozwijać u uczniów umiejętność skutecznego uczenia się (język angielski)

Szkolenie odwołane

dr Katarzyna Wróbel

31.03

Głowa nie pęka!– czyli jak rozwijać u uczniów umiejętność skutecznego uczenia się (język niemiecki)

Szkolenie odwołane

dr Katarzyna Wróbel

01.04

Akademia umiejętności wychowawczych

Szkolenie przesunięte w czasie

mgr Anna Ogrodnik i mgr Mariola Gajek-Czapla

07.04

Język  migowy  jako  uniwersalna  forma  komunikacji

Szkolenie przesunięte w czasie

mgr Jolanta Grzesiak

23.04 – 24.04

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO (MRR) – WERONIKI SHERBORNE – poziom I

Szkolenie przesunięte w czasie

mgr Sylwia Bloch, mgr inż. Jadwiga Garcorz