KALENDARZ SZKOLEŃ

 

DATA: TEMAT: KOORDYNATOR:
  Rok szkolny 2021/2022  
wrzesień-październik

Godność zawodu nauczyciela w kontekście odpowiedzialności  dyscyplinarnej

dr Urszula Warczok,

mgr Jolanta Grzesiak

20.09-30.09

Metody aktywizujące w pracy nauczyciela szkoły branżowej – metoda tekstu przewodniego

szkolenie elearningowe

mgr Sabina Ficek

27.09

Jak skutecznie zarządzać procesem edukacyjnym w nowym roku szkolnym w każdym możliwym wariancie kształcenia

szkolenie elearningowe

dr Katarzyna Wróbel

28.09

Drogi do Niepodległej, cz.4 “Powstańczy Czyn i Pamięć – w stulecie III Powstania Śląskiego”

konferencja stacjonarna – kampus Rybnik, ul. Rudzka 13, aula Uniwersytetu Ekonomicznego

dr Urszula Warczok,

mgr Alojzy Zimończyk

30.09

Skuteczna praca z uczniem z zaburzeniami dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyspraksji i zaburzeniami lateralizacji. Metody i formy pracy.

szkolenie stacjonarne

mgr Małgorzata Pyszny

01.10

Fortbildung für Deutschlehrkräfte FLIPPED CLASSROOM UND GRAMMATIK MIT SPASS UND BEWEGUNG

szkolenie stacjonarne

mgr Sylwia Bloch

05.10

Dobrze zorganizowana promocja zdrowia w szkole i placówce

szkolenie stacjonarne

mgr Anna Ogrodnik

07.10 i 09.10

Kurs turystyki kwalifikowanej o specjalności wycieczki rowerowe

szkolenie stacjonarne

mgr Anna Ogrodnik

09.10

Fortbildung für Deutschlehrkräfte

ATTRAKTIVE LANDESKUNDE IN VISUELLER RUNDE

szkolenie stacjonarne

mgr Sylwia Bloch

07.10

Jak motywować uczniów, czyli o tym jak znalezienie pasji zmienia wszystko

szkolenie stacjonarne

mgr Małgorzata Pyszny

dr Katarzyna Wróbel

07.10

Supermoc książek! Zaproszenie do projektu – Wielka Liga Czytelników w roku 2021/22

szkolenie elearningowe

mgr Małgorzata Pyszny,

mgr Anna Węgrzyn

09.10

Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu i szkole. Diagnoza i terapia SI.

szkolenie stacjonarne

mgr Sylwia Bloch

12.10

SZACHY w przedszkolu i szkole

szkolenie stacjonarne

mgr Sylwia Bloch

15.10

Zarządzenie, decyzja, uchwała? Dylematy normatywne dyrektora

szkolenie stacjonarne

mgr Beata Szołtysek

19.10

Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna nauczyciela w świetle obowiązujących aktów prawnych

szkolenie stacjonarne

mgr Jolanta Grzesiak

19.10

SPRAWNA ORGANIZACJA WYCIECZEK w przedszkolu, szkole i placówce. Zadania kierownika i opiekunów wycieczki

szkolenie stacjonarne

mgr Anna Ogrodnik,

mgr Alojzy Zimończyk

20.10

Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne

szkolenie stacjonarne

mgr Anna Ogrodnik

mgr Alojzy Zimończyk

21.10

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w roku 2022. Vademecum nauczyciela

szkolenie elearningowe

mgr Małgorzata Pyszny

06.11

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

 

mgr Beata Szołtysek

19.11

Fortbildung für Deutschlehrkräfte LANDESKUNDLICHE UNTERRICHTSSZENARIOS

szkolenie elearningowe

mgr Sylwia Bloch

25.11

W poszukiwaniu czytelnika. Jak pracować z nowymi propozycjami lektur uzupełniających w szkole podstawowej ?

szkolenie stacjonarne

mgr Małgorzata Pyszny

mgr Beata Szołtysek