KALENDARZ SZKOLEŃ

 

DATA: TEMAT: KOORDYNATOR:
  Rok szkolny 2020/2021  
20.08 – 21.08.

Mobilna Rekreacja Muzyczna

szkolenie stacjonarne

nowy termin szkolenia zostanie podany w roku 2021

mgr Sylwia Bloch

październik 2020-maj 2021

Śląska Sieć Szkół Zrównoważonego Rozwoju

szkolenie stacjonarne, część zdalnie

mgr Alojzy Zimończyk
12.10

SZACHY w przedszkolu i szkole

szkolenie stacjonarne

szkolenie przesunięte

mgr Sylwia Bloch

08.03

Dziecko z mutyzmem wybiórczym w grupie przedszkolnej

szkolenie elearningowe

mgr Sabina Synowiec

08.03-10.04

Jak skutecznie wybrać szkołę, pierwszą pracę?

szkolenie elearningowe

mgr Sabina Ficek

09.03

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie V spotkanie Ciekawa lekcja dla ucznia –  o czym warto pamiętać?

szkolenie elearningowe

dr Urszula Warczok

09.03 i 10.03

Matematyka w kolorach i kształtach klocków

mgr Wioleta Dudziak-Radecka

10.03

Obudzenie własnej energii

szkolenie elearningowe

mgr Mirela Szymczak

10.03

Doświadczenia w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych i realizacji projektów unijnych z Europejskich Funduszy Społecznych –nowa perspektywa 2021 – 2027

szkolenie elearningowe

dr Katarzyna Wróbel

10.03

Zrób prezentację w Prezi !

szkolenie elearningowe

mgr Tomasz Stadnicki

11.03

Aby konflikt łączył, a nie dzielił – trening

szkolenie elearningowe

mgr Anna Ogrodnik

12.03

„Chmury wyrazowe – sposób na pozyskanie informacji zwrotnej”

szkolenie elearningowe

mgr Anna Krzyżanowska

15.03

Sensoryczna Wielkanoc. Gry i zabawy z elementami stymulacji polisensorycznej dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych

szkolenie elearningowe

mgr Sabina Synowiec

15.03

Dobrostan w pracy nauczyciela

szkolenie elearningowe

mgr Mirela Szymczak

16.03

Modal Verbs with a difference .Utrwalanie wybranych funkcji językowych na lekcji języka angielskiego (ABILITY, ADVICE)

szkolenie elearningowe

dr Katarzyna Wróbel

17.03

Jak twórczo uczyć o regionie? Historia i legenda w leszczyńskim zamku ukryta

szkolenie elearningowe

mgr Małgorzata Pyszny

18.03

Empatyczna klasa –relacje pomagające uczyć się i współpracować

szkolenie elearningowe

mgr Anna Ogrodnik

18.03

SIECI NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY-Temat spotkania 3: „Elementy escape roomów w świetlicy szkolnej. Eksperymenty – działamy kreatywnie – inspiracje.”

szkolenie elearningowe

mgr Sabina Ficek

19.03

Woda, źródło i kamień. Konteksty i interpretacje – wokół instalacji Jerzego Kaliny „Zatrute źródło”. Jak wykorzystać współczesną sztukę w kształceniu literackim i kulturowym w szkole?

szkolenie elearningowe

mgr Beata Szołtysek

22.03

Praca z dzieckiem z autyzmem i z dzieckiem z Zespołem Aspergera w placówce oświatowej

szkolenie elearningowe

mgr Sabina Synowiec

23.03

Zaczarowany świat Kamishibai

mgr Wioleta Dudziak-Radecka

23.03

Egzamin ósmoklasisty z geografii – jak przygotować do niego uczniów?

szkolenie elearningowe

mgr Alojzy Zimończyk

23.03

Egzamin ósmoklasisty z historii – jak przygotować do niego uczniów?

szkolenie elearningowe

dr Urszula Warczok

23.03

Pomysły na realizację treści dotyczących bioróżnorodności – dla biologów

szkolenie elearningowe

mgr Anna Ogrodnik

25.03

Elektrochemia – powtórzenie najważniejszych zagadnień

szkolenie elearningowe

mgr Jerzy Maduzia

25.03

Dołącz do eTwinning

szkolenie elearningowe

mgr Anna Krzyżanowska

25.03

„Nastrojometr – co się stało z uczniami, nauczycielami, rodzicami w roku 2020”

szkolenie elearningowe 

mgr Sabina Ficek

29.03

Matematyka z klocków

mgr Wioleta Dudziak-Radecka

mgr Jolanta Grzesiak

30.03

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów zadaniem każdego nauczyciela

szkolenie elearningowe

dr Urszula Warczok, 

mgr Alojzy Zimończyk

31.03

Indywidualna praca z uczniem – regulacje prawne i praktyczne rozwiązania

szkolenie elearningowe

mgr Beata Szołtysek

mgr Jerzy Maduzia

07.04

Deficyt natury w rozwoju dzieci –przyrodnicze inspiracje w książkach

szkolenie elearningowe

mgr Anna Ogrodnik

07.04

Zakodowane przedszkolaki

szkolenie elearningowe

mgr Wioleta Dudziak-Radecka

08.04

I can sprechen très bon” – początki (czasami) bywają trudne. Ćwiczenia komunikacyjne w  realizacji podstawy programowej języka obcego

szkolenie elearningowe

dr Katarzyna Wróbel

08.04

Rozwijanie procesów umysłowych ucznia z wykorzystaniem form on-line. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu.

szkolenie elearningowe

mgr Małgorzata Pyszny

14.04

Elektroliza jako proces zachodzący z użyciem prądu elektrycznego – powtórzenie zagadnień

szkolenie elearningowe

mgr Jerzy Maduzia

15.04

Jak wykorzystać neurodydaktykę w szkole?

szkolenie elearningowe

mgr Małgorzata Pyszny,

dr Katarzyna Wróbel

26.04

Organizacja kształcenia zawodowego w pigułce

szkolenie elearningowe

mgr Jerzy Maduzia

06.05

Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji  i terapii.

szkolenie elearningowe

mgr Małgorzata Pyszny

20.05

Jak zaplanować ścieżkę edukacyjną i zawodową?

szkolenie elearningowe

mgr Jerzy Maduzia

 

 

Rok szkolny 2019/2020

 
24.03

Dwujęzyczność zamierzona w żłobku i przedszkolu, czyli jak efektywnie realizować podstawę programową poprzez wychowanie w dwujęzyczności z językiem angielskim

Szkolenie przesunięte w czasie 

mgr Jolanta Grzesiak

25.03

Kompetencje kluczowe w przedszkolu.
Szczegóły w załączniku – pobierz

Szkolenie przesunięte w czasie 

mgr Sylwia Bloch

30.03

Realizacja podstawy programowej  wychowania przedszkolnego i  edukacji wczesnoszkolnej
w gospodarstwie wiejskim.
Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach

Szkolenie przesunięte w czasie

mgr Anna Ogrodnik i mgr Jolanta Grzesiak  

01.04

Akademia umiejętności wychowawczych

Szkolenie przesunięte w czasie

mgr Anna Ogrodnik i mgr Mariola Gajek-Czapla