KALENDARZ SZKOLEŃ

 

DATA: TEMAT: KOORDYNATOR:
 
SZKOLENIA ONLINE
 
03.06.

Bezpieczeństwo ucznia na zajęciach  wychowania fizycznego w świetle obowiązujących przepisów prawa

Szkolenie przesunięte na 27.08 

seminarium online

mgr Sylwia Bloch, mgr inż. Jadwiga Garcorz
24.06

Quizlet – interaktywny zestaw do samodzielnej nauki i zabawy

warsztaty online

mgr Anna Krzyżanowska

25.06

Programowanie dla najmłodszych

warsztaty online

mgr Wioleta Dudziak-Radecka

29.06

Świadomy nauczyciel – jak być skutecznym i uczyć skuteczności

seminarium online

mgr Mirela Szymczak

 

 
 
OFERTA WAKACYJNA

 

08.07

Uczeń z SPE a Integracja Sensoryczna – jak wykorzystać metody SI w pracy z dzieckiem m.in. z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, trudnościami motorycznymi i nadruchliwością?

seminarium online

mgr Sabina Synowiec
08.07

Świadomy nauczyciel – różne odcienie emocji

warsztaty online

mgr Mirela Szymczak
09.07

Wakacyjna Akademia TIK -moduł 2: aplikacje wizualne i głosowe

warsztaty online

mgr Anna Krzyżanowska
09.07

Balsam dla duszy nauczyciela, czyli o tym jak uchronić się przed wypaleniem zawodowym.

warsztaty online

 mgr Małgorzata Pyszny
09.07

Aby konflikt łączył, a nie dzielił

warsztaty online

mgr Anna Ogrodnik
10.07

Wakacyjna Akademia TIK -moduł 3: aplikacje wizualne i tekstowe

warsztaty online

mgr Anna Krzyżanowska
13.07

WebQuest – projekt online.

warsztaty online

mgr Ewa Majchrzak
14.07

Zrównoważony rozwój w szkole podstawowej.

warsztaty online

mgr Alojzy Zimończyk
14.07

Rozwiązania innowacyjne w edukacji przedszkolnej

warsztaty online

mgr Jolanta Grzesiak
15.07

Dorastanie w zaufaniu – bez kar i nagród

warsztaty online

mgr Anna Ogrodnik
16.07

 EUROPEANA – cyfrowo i kulturalnie na lekcjach oraz w projektach

seminarium online

mgr Izabela Gojny

16.07

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego a kształtowanie kompetencji kluczowych w przedszkolu

warsztaty online

mgr Jolanta Grzesiak

17.07

Wakacyjna Akademia TIK – moduł 1: Padlet

warsztaty online

mgr Anna Krzyżanowska

20.07

Wykorzystanie darmowych aplikacji do nagrywania dźwięku

warsztaty online

mgr Lucyna Kwiatoń-Skura

21.07

Edukacja etyczna na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej ( na przykładzie „Jądra ciemności” Josepha Conrada oraz poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego)

warsztaty online

mgr Katarzyna Nogły

22.07

Radzenie sobie z zachowaniami prowokacyjnymi i manipulacją w rzeczywistości szkolnej. Metoda konstruktywnej konfrontacji – szkolenie online.

warsztaty online

mgr Mariola Gajek-Czapla

23.07

Jak wzbogacić lekcje języka francuskiego – filmiki i podkasty.

warsztaty online

mgr Mirela Pogoda

23.07

Wakacyjna Akademia TIK -moduł 2: aplikacje wizualne i głosowe

warsztaty online

mgr Anna Krzyżanowska

23.07

Edukacja etyczna na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej ( na przykładzie „Balladyny” Juliusza Słowackiego)

warsztaty online

mgr Katarzyna Nogły

24.07

Wakacyjna Akademia TIK -moduł 3: aplikacje wizualne i tekstowe

warsztaty online

mgr Anna Krzyżanowska

27.07

Quizizz – skuteczna metoda sprawdzenia wiedzy i oceny pracy uczniów w zdalnej edukacji 

warsztaty online

mgr Ewa Majchrzak

01.08-31.08

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego.

seminarium elearningowe

mgr Sabina Ficek

05.08

Miejsce kompetencji kluczowych na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej

warsztaty online

mgr Izolda Bonarek

12.08

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole – konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

warsztaty online

mgr Mariola Gajek-Czapla

12.08

Miejsce kompetencji kluczowych na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej

warsztaty online

mgr Izolda Bonarek

18.08

Wycieczki po Śląsku

seminarium online

mgr Sylwia Bloch,

mgr Jolanta Grzesiak

18.08

Krajobraz po … e-nauczaniu języka polskiego. Wnioski i rekomendacje

warsztaty online

mgr Katarzyna Nogły

19.08

Pierwsze spotkanie z rodzicami

warsztaty online

mgr Wioleta Dudziak-Radecka

19.08

Kształtowanie kompetencji kluczowych w klasach I – III szkoły podstawowej

warsztaty online

mgr Jolanta Grzesiak

19.08

Gałąź, drzewko i chmura, czyli o myśleniu krytycznym na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej – praktyczne wskazówki.

warsztaty online

mgr Izolda Bonarek

20.08

Zasady edukacji zdalnej. Rady praktyków.

warsztaty online

mgr Małgorzata Pyszny

20.08

ABC prawa humanitarnego – co każdy nauczyciel powinien wiedzieć, prowadząc zajęcia z uczniem

seminarium online

dr Urszula Warczok, 

mgr Jolanta Grzesiak

20.08

Gałąź, drzewko i chmura, czyli o myśleniu krytycznym na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej – praktyczne wskazówki

warsztaty online

mgr Izolda Bonarek

20.08

Gry i zabawy rozwijające aktywność muzyczną dziecka

warsztaty online

mgr Lucyna Kwiatoń-Skura

22.08 i 29.08.

Mobilna Rekreacja Muzyczna

szkolenie stacjonarne

mgr Sylwia Bloch

24.08

Kreatywna świetlica szkolna – bawi i uczy

seminarium online

mgr Sabina Ficek

24.08

Wyzwania zdalnej edukacji

warsztaty online

mgr Jolanta Grzesiak

25.08

Kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie.

seminarium online

dr Urszula Warczok

25.08

Trening komunikacji wg metody Porozumienie bez Przemocy (NVC)

szkolenie stacjonarne

mgr Anna Ogrodnik,

mgr Mariola Gajek-Czapla

26.08

Świadomy nauczyciel – jak być skutecznym i uczyć skuteczności

warsztaty online

mgr Mirela Szymczak

26.08.

Awans zawodowy nauczyciela – rozpoczęcie stażu

warsztaty online

mgr Jolanta Grzesiak

26.08

Pierwsze spotkanie z rodzicami

warsztaty online

mgr Wioleta Dudziak-Radecka

27.08

Opiekun  stażu – nowe  zadania  opiekuna  stażu  wynikające  z  przepisów prawnych

warsztaty online

dr Urszula Warczok,

mgr Jolanta Grzesiak

czerwiec – sierpień

Jak skutecznie wybrać szkołę, pierwszą pracę?

seminarium elearningowe

mgr Sabina Ficek
czerwiec – sierpień

Sztuka motywowania ucznia i budowanie jego marki na rynku pracy

seminarium elearningowe

mgr Sabina Ficek
 

 

SZKOLENIA STACJONARNE
 
11.03

Czytanie umysłu. Metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach czytelniczych i edukacyjnych

Szkolenie przesunięte na jesień

mgr Małgorzata Pyszny

 11.03

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole   –   konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

Szkolenie przesunięte w czasie 

mgr Mariola Gajek-Czapla

16.03

To Ja zarządzam swoim uczeniem się –
pomysły na innowacje pedagogiczne

Szkolenie przesunięte w czasie 

mgr Anna Ogrodnik
mgr Sabina Ficek

17.03

Matematyka z klocków i nie tylko…

Szkolenie przesunięte w czasie 

mgr Wioleta Dudziak-Radecka

17.03

SPRAWNA ORGANIZACJA WYCIECZEK
w przedszkolu, szkole i placówce

Szkolenie przesunięte w czasie 

mgr Anna Ogrodnik

18.03

Analiza wyników po egzaminie ósmoklasisty z matematyki w kontekście przygotowania ucznia do egzaminu w roku 2020

Szkolenie przesunięte w czasie 

mgr Ewa Majchrzak

18.03

Drogi do Niepodległej, cz. 3 Stulecie Drugiego Powstania Śląskiego – losy ruchu powstańczego na Górnym Śląsku z perspektywy 2020 roku

Konferencja przesunięta

dr Urszula Warczok, mgr Alojzy Zimończyk

19.03

Zabawa – Stymulacja – Umiejętności. Projektowanie pudełek aktywności dla dzieci w wieku przedszkolnym

Szkolenie przesunięte w czasie 

mgr Anna Krzyżanowska

20.03

Programowanie ozobotów – podstawy

Szkolenie przesunięte w czasie 

mgr Tomasz Stadnicki

20.03

Narzędzia informatyczne z eTwinning. Doskonalenie warsztatu pracy w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w projektach edukacyjnych i pracy dydaktycznej

Szkolenie przesunięte w czasie 

mgr Anna Krzyżanowska

23.03

KREATYWNA ŚWIETLICA SZKOLNA –BAWI I UCZY

Szkolenie przesunięte w czasie 

mgr Sabina Ficek

24.03

Dwujęzyczność zamierzona w żłobku i przedszkolu, czyli jak efektywnie realizować podstawę programową poprzez wychowanie w dwujęzyczności z językiem angielskim

Szkolenie przesunięte w czasie 

mgr Jolanta Grzesiak

24.03

Logopiosenka – muzyczne ćwiczenia logopedyczne

Szkolenie przesunięte w czasie 

mgr Sylwia Bloch

24.03

Pomysły na innowacje

Szkolenie przesunięte w czasie 

mgr Alojzy Zimończyk

25.03

Kompetencje kluczowe w przedszkolu.
Szczegóły w załączniku – pobierz

Szkolenie przesunięte w czasie 

mgr Sylwia Bloch

26.03

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli
historii i wiedzy o społeczeństwie
IV spotkanie Wykorzystanie mapy i tekstów źródłowych na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie

Szkolenie przesunięte w czasie

dr Urszula Warczok

27.03

Skuteczna praca z uczniem z zaburzeniami dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyspraksji i zaburzeniami lateralizacji. Metody i formy pracy

Szkolenie przesunięte na czerwiec lub wrzesień

mgr Małgorzata Pyszny 

27.03

A1, A2 –  Prüfungen des Goethe-Instituts

zapisy i informacje – zobacz,
zapisz się !!!

Szkolenie przesunięte w czasie 

 

mgr Sylwia Bloch

30.03

ESCAPE ROOM W SZKOLE – WDRAŻAMY INNOWACJE

Szkolenie przesunietę w czasie

mgr Sabina Ficek

30.03

Realizacja podstawy programowej  wychowania przedszkolnego i  edukacji wczesnoszkolnej
w gospodarstwie wiejskim.
Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach

Szkolenie przesunięte w czasie

mgr Anna Ogrodnik i mgr Jolanta Grzesiak  

30.03

Kodowanie prosta sprawa – super nauka i zabawa

Szkolenie przesunięte w czasie

 mgr Wioleta Dudziak-Radecka

30.03

Practice makes perfect ?! – Analiza egzaminu ósmoklasisty z przykładami zadań w ramach programu naprawczego

Szkolenie przesunięte w czasie

dr Katarzyna Wróbel

30.03

Dynamiczna zmiana parametrów obiektu w programie GeoGebra.

Szkolenie przesunięte w czasie

mgr Ewa Majchrzak

30.03

Metoda projektów skuteczną metodą kształtowania kompetencji kluczowych

Zdalne nauczanie za pomocą platformy moodle

Szkolenie rozpocznie się w dniu 06.04

mgr inż. Jadwiga Garcorz , mgr Sabina Ficek

31.03

Głowa nie pęka! – czyli jak rozwijać u uczniów umiejętność skutecznego uczenia się (język angielski)

Szkolenie odwołane

dr Katarzyna Wróbel

31.03

Głowa nie pęka!– czyli jak rozwijać u uczniów umiejętność skutecznego uczenia się (język niemiecki)

Szkolenie odwołane

dr Katarzyna Wróbel

01.04

Jak wykorzystać metody pedagogiczno – teatralne w praktyce szkolnej i przedszkolnej? Recytować, to mówić innym o sobie.

Szkolenie przesunięte na 07.10

mgr Małgorzata Pyszny

01.04

Akademia umiejętności wychowawczych

Szkolenie przesunięte w czasie

mgr Anna Ogrodnik i mgr Mariola Gajek-Czapla

01.04


Wiosennie na języku niemieckim (warsztat plastyczno-literacki)

Szkolenie przesunięte w czasie

mgr Sylwia Bloch

03.04

Nobel na piątkę! – Konferencja

Konferencja przesunięta na wrzesień

mgr Małgorzata Pyszny, mgr Mirela Pogoda, mgr Anna Krzyżanowska

07.04

Język  migowy  jako  uniwersalna  forma  komunikacji

Szkolenie przesunięte w czasie

mgr Jolanta Grzesiak

17.04

Landeskunde interaktiv

zapisy i informacje – zobacz

zapisz się!!!

Szkolenie przesunięte w czasie

mgr Sylwia Bloch

21, 24,28 04

Podstawy programowania w szkole podstawowej
i ponadpodstawowej cz.1

Szkolenie przesunięte w czasie

mgr Tomasz Stadnicki

23.04 – 24.04

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO (MRR) – WERONIKI SHERBORNE – poziom I

Szkolenie przesunięte w czasie

mgr Sylwia Bloch, mgr inż. Jadwiga Garcorz

23.04

Nowoczesne aplikacje do prowadzenia lekcji historii, wiedzy o społeczeństwie i geografii

Szkolenie przesunięte w czasie

 dr Urszula Warczok

27.04

A może byśmy poszli do kina…, czyli filmy krótkometrażowe na lekcji języka niemieckiego

mgr Sylwia Bloch

12.05


Katyń – fakty nieznane lub zapomniane

Szkolenie przesunięte w czasie

dr Urszula Warczok