Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Edukacja – inwestycją
w społecznie odpowiedzialny biznes (SOB, ang. CSR)

 

Płynące z zastosowania w praktyce koncepcji społecznej odpowiedzialności to:

 •       budowanie wiarygodnego wizerunku firmy,
 •       ułatwianie funkcjonowania firmy w społeczności lokalnej,
 •       zatrzymanie obecnych klientów i łatwość pozyskiwania nowych,
 •       uwiarygodnienie misji firmy,
 •       wzrost efektywności,
 •       wzrost konkurencyjności (lokalnie i globalnie),
 •       wzrost zainteresowania inwestorów, odliczenia podatkowe,
 •       wzrost satysfakcji i zadowolenia pracowników
 •       wzrost identyfikacji pracowników z firmą.

W edukacji na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

powinna się znaleźć problematyka dotycząca:

 • świadomości ekologicznej – zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu, gospodarowania zasobami naturalnymi
 • przestrzegania praw człowieka, Sprawiedliwego Handlu i innych zagadnień związanych z równością, działaniami przeciw ubóstwu  (elementy edukacji globalnej)
 • świadomości konsumenckiej i respektowania praw konsumenta
 • przedsiębiorczości -wizji i misji przedsiębiorstwa, kształtowania relacji z interesariuszami

 


Zrealizowane i planowane działania promujące w edukacji ideę
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

 

 1. Opracowanie i zamieszczenie na stronach www 2 publikacji (w pdf.):
 • Anna Ogrodnik – „Jak promować Społeczną Odpowiedzialność Biznesu, ucząc ekologii?” – treści dot. zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu  i wykorzystania surowców naturalnych (autorstwo we współpracy z konsultantami: Marią Stachowicz-Polak i Alojzym Zimończykiem – geografami)
 • Aldona Urbanek – „Sprawiedliwy Handel w edukacji na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)” – treści dot. Sprawiedliwego Handlu (ang. Fair Trade).
 1. 18 kwietnia 2013 została zorganizowana w Rybniku regionalna konferencja dla nauczycieli i dyrektorów: „Edukacja – inwestycją w odpowiedzialny biznes”.
 2. W 2013 r. zorganizowano I Wojewódzki Turniej Debat Oksfordzkich dla szkół ponadgimnazjalnych Śląska (we współpracy z WOMami, 3 etapy, nagrodą dla finalistów z I Społecznego LO w Częstochowie był wyjazd w listopadzie z Europosłem Bogdanem Marcinkiewiczem do Parlamentu Europejskiego w Brukseli). Problematyka każdego etapu rozgrywek dotyczyła SOB.
 3. Aktualności: trwa nabór do Wojewódzkiego Konkursu „Młodzi odpowiedzialni” – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów – główny organizator – ROM-E „Metis” w Katowicach, zgłoszenia do 1 XII 2014 r.; szczegóły – http://www.metis.pl/content/view/1988/1/
 4. Plany: w roku 2015 zostanie zorganizowany II Wojewódzki Turniej Debat Oksfordzkich z problematyki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

 

Materiały do pobrania:

– sprawiedliwy handel

– jak promować Społeczną Odpowiedzialność Biznesu ucząc ekologii ?