Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Zapisz się na to szkolenie

Dane uczestnika
Dane placówki
Dane do faktury

Nabywca

Nabywca

Odbiorca
Uwagi
  • Cena szkolenia obejmuje koszty organizacyjne, materiały szkoleniowe, kawę/herbatę.
  • Faktury dla wpłat indywidualnych wysyłamy na podany adres mailowy – otrzymawszy wpłatę.
  • W przypadku szkół/placówek jeśli zachodzi konieczność otrzymania wcześniejszej faktury na dokonanie przelewu, prosimy to zaznaczyć na formularzu zgłoszenia – wtedy faktura zostanie przesłana na podany adres mailowy.
  • Wpłaty indywidualne muszą być dokonywane do 5 dni przed szkoleniem przelewem na konto PKO Bank Polski: 41 1020 2472 0000 6302 0607 0645.
  • Zawiadomienie – informacje organizacyjne prześlemy drogą elektroniczną, pod wskazany adres, w dniach poprzedzających szkolenie.
  • Rezygnację przyjmujemy do 5 dni przed szkoleniem wyłącznie drogą mailową na adres edu@wom.edu.pl.
  • W przypadku rezygnacji po tym terminie, wpłat nie zwracamy ze względu na poniesione koszty.
  • W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie, zgłoszenie uczestnika zostanie usunięte.
  • Osoba wysyłająca nam kartę zgłoszenia wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją szkoleń, a także kontaktu z Uczestnikami.
  • Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Ochrona danych osobowych – obowiązek informacyjny – przeczytaj.


Kliknięcie przycisku Zapisz się oznacza deklarację uczestnictwa w szkoleniu RODN i IP „WOM” w Rybniku. Po wysłaniu formularza zgłoszenia otrzymają Państwo automatyczną wiadomość z potwierdzeniem przesłaną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt z RODN i IP „WOM” w Rybniku tel. 324247472.

Uwaga: w przypadku niezebrania wystarczającej liczby uczestników może dojść do odwołania spotkania i zwrotu wpłat.