Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2024 - pobierz dokument

 


 

Zapytanie ofertowe - rozpoznanie rynku usług szkoleniowych z dnia 04.05.2021r.


Załączniki:


Wykonanie remontu pokrycia połaci dachowej wraz z wymianą systemu odwonienia w budynku Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, ul. Parkowa 4a (postępowanie nr 1/08/2018)

 

Aktualizacja: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

Załączniki:

 

Wykaz ofert złożonych w postępowaniu, ich ceny oraz inne warunki ogłoszone podczas otwarcia ofert


Wykonanie remontu pokrycia połaci dachowej wraz z wymianą systemu odwonienia w budynku Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, ul. Parkowa 4a (postępowanie nr 1/07/2018)

 

Aktualizacja: Unieważnienie postępowania - pobierz

 

Załączniki:

 

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 160 216,86 zł brutto.

Wykaz ofert złożonych w postępowaniu, ich ceny oraz inne warunki ogłoszone podczas otwarcia ofert


Wykonanie remontu pokrycia połaci dachowej wraz z wymianą systemu odwonienia w budynku Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, ul. Parkowa 4a

 

Aktualizacja: Unieważnienie postępowania - pobierz

Aktualizacja: Zmiana ogłoszenia i SIWZ

 

Załączniki:

 

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 138 000,00 zł brutto.

Wykaz ofert złożonych w postępowaniu, ich ceny oraz inne warunki ogłoszone podczas otwarcia ofert