Dyrektor:
SYLWIA BLOCH
e-mail: kz@wom.edu.pl  
 
Wicedyrektor:
JOLANTA GRZESIAK
e-mail: wp@wom.edu.pl


Nauczyciele- konsultanci:

WIOLETA DUDZIAK-RADECKA
e-mail: w.dudziak-radecka@wom.edu.pl

SABINA FICEK
e-mail: s.ficek@wom.edu.pl

MARIOLA GAJEK-CZAPLA
e-mail: pedagogika@wom.edu.pl

DR MARIA KOLOCH
e-mail: m.koloch@wom.edu.pl

JOANNA KOMOREK
e-mail: j.komorek@wom.edu.pl

SYLWIA KRAUSE
e-mail: s.krause@wom.edu.pl

ANNA KRZYŻANOWSKA
e-mail:  a.krzyzanowska@wom.edu.pl

JERZY MADUZIA
e-mail: j.maduzia@wom.edu.pl

EWA MAJCHRZAK
e-mail: e.majchrzak@wom.edu.pl

ANNA OGRODNIK
e-mail: eko@wom.edu.pl

MAŁGORZATA PYSZNY
e-mail: m.pyszny@wom.edu.pl

TOMASZ STADNICKI
e-mail: it@wom.edu.pl

BEATA SZOŁTYSEK
e-mail: b.szoltysek@wom.edu.pl

MIRELA SZYMCZAK
e-mail: m.szymczak@wom.edu.pl

DR URSZULA WARCZOK
e-mail: u.warczok@wom.edu.pl

DR KATARZYNA WRÓBEL
e-mail: k.wrobel@wom.edu.pl

ALOJZY ZIMOŃCZYK
e-mail: geo@wom.edu.pl


Nauczyciele – doradcy metodyczni:

IZABELA GOJNY
e-mail: i.gojny@wom.edu.pl

MARIA GOŁĄBEK
e-mail: m.golobek@wom.edu.pl

MICHAŁ IDZIACZYK
e-mail: m.idziaczyk@wom.edu.pl

MAŁGORZATA KONSEK
e-mail: m.konsek@wom.edu.pl

GRAŻYNA KWIECIEŃ
e-mail: g.kwiecien@wom.edu.pl

KATARZYNA NOGŁY
e-mail: k.nogly@wom.edu.pl

EWA PORĘBA
e-mail: e.poreba@wom.edu.pl

DR URSZULA SŁYK
e-mail: u.slyk@wom.edu.pl


Administracja:

BARBARA CIEPŁY
główna księgowa
e-mail: fin@wom.edu.pl

KINGA WŁODARCZYK
specjalista
e-mail: place@wom.edu.pl

MARTA BUCHALIK
specjalista
e-mail: faktury@wom.edu.pl

ANNA KABIK
specjalista
e-mail: a.kabik@wom.edu.pl

JOANNA BRODOWSKA
specjalista
e-mail: info@wom.edu.pl

KSENIA MAJ
samodzielny referent
e-mail: edu@wom.edu.pl

MONIKA SŁUPIK
samodzielny referent
e-mail: edu@wom.edu.pl

ANNA ŚWIERCZYNA
samodzielny referent
e-mail: kg@wom.edu.pl

ARKADIUSZ PASZENDA
informatyk
e-mail: a.paszenda@wom.edu.pl


Obsługa:

BEATA BORTLIK

HENRIETTA JURKÓW

KRYSTIAN SZUŁA

 
 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku
44-200 Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 27
Tel.: +48 32 4222059

Anna WĘGRZYN
kierownik – nauczyciel bibliotekarz
e-mail: a.wegrzyn@wom.edu.pl

Małgorzata KOKOT
nauczyciel bibliotekarz
e-mail: m.kokot@wom.edu.pl

Justyna MIŁKOWSKA
nauczyciel bibliotekarz
e-mail: j.milkowska@wom.edu.pl

Sabina FROST
nauczyciel bibliotekarz
e-mail: s.frost@wom.edu.pl

Jolanta ŚWIĄTEK-GRUSZKA
nauczyciel bibliotekarz
e-mail: j.swiatek@wom.edu.pl