Godziny pracy RODN i IP „WOM” w Rybniku:
 
Nauczyciele - konsultanci: 7.00-20.00
 
Nauczyciele – doradcy metodyczni :   https://wom.edu.pl/?page_id=13986
 
Administracja: 7.00-19.00
 
 
Godziny pracy PBW w Rybniku:
poniedziałek        8.00 – 18.00
wtorek                 8.00 – 18.00
środa                   8.00 – 18.00
czwartek             8.00 – 18.00
piątek                 8.00 – 15.00
 

 
Przyjmowanie stron:
 
Dyrektor: w każdy poniedziałek w godzinach 10.00 – 14.00 (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym)
Wicedyrektor: w każdy wtorek w godzinach 10.00 – 14.00 (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym)
 
Skargi i wnioski można składać:
a)     ustnie codziennie w godzinach pracy (8.00 – 16.00)
b)     pisemnie na adres:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku
ul. Parkowa 4a
44- 200 Rybnik
c)     pocztą elektroniczna na adres:  info@wom.edu.pl  
d)     bezpośrednio w sekretariacie