Regulamin korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej
 
Data dokumentu: 2014-11-03

  1. Regulamin określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach Biuletynu Informacji Publicznej (zwanego w skrócie BIP), prowadzonego przez Instytucję.
  2. Przed rozpoczęciem korzystania z usług Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
  3. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których Instytucja publikuje informacje zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późniejszymi zmianami).
  4. Przy projektowaniu BIP wykorzystano jedynie otwarte standardy i technologie. Nie mniej ze względu na bardzo dużą różnorodność systemów operacyjnych, przeglądarek i konfiguracji sprzętowych system został dokładnie przetestowany tylko w aktualnych wersjach najpopularniejszych systemów i przeglądarek.
  5. Instytucja zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu.
  6. Regulamin obowiązuje od dnia 2014-11-03.

 


 

Oświadczenie o dostępności
 
Data dokumentu: 2014-11-03

Powiększanie czcionki
Rozmiary czcionek zastosowanych na stronach są określone w sposób względny, co pozwala na dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Aby zwiększyć rozmiar czcionki na stronach BIP należy zmienić ustawienia w przeglądarkach:

  • Internet Explorer:Menu ’Widok’ > ’Rozmiar tekstu’
  • Firefox: Menu ’Widok’> ’Powiększenie’ (Ctrl++)
  • Opera: Menu ’Widok’> ’Powiększenie’

 

Zgodność ze standardami W3C
Kod umieszczony na wszystkich stronach jest weryfikowany pod kątem zgodności ze standardami wytyczonymi przez organizację W3C dla języka XHTML 1.0 Transitional.
Zgodność z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych 1.0 (WCAG - ang. Web Content Accessibility Guidelines)
Strona spełnia poziom zgodności ’Podwójne-A’.
Jeśli na jakieś stronie zostaną zauważone błędy niezgodności z wyżej wymienionymi standardami będziemy bardzo wdzięczni za ich zgłoszenie na nasz adres mailowy.

Wersja do druku
Wszystkie strony posiadają specjalnie przygotowaną wersję do druku, która umożliwia drukowanie informacji znajdujących się na stronie. Wersja do druku jest przygotowana w oparciu o tzw. czcionkę szeryfową (Times New Roman), która ułatwia czytanie materiałów drukowanych. Dodatkowo wersja do druku nie posiada zbędnych elementów graficznych, jak nagłówek lub stopka strony, menu itp. Pozwala to na oszczędność kosztów druku.

Technologia
Wszystkie strony zostały przygotowane w oparciu o kaskadowe arkusze stylów (CSS - ang. Cascading Style Sheets). Pozwala to na oddzielenie treści strony od warstwy prezentacyjnej.
 
Wersja na urządzenia mobilne
Strony BIP w ramach platformy bip-slaskie.pl są również dostępne w wersji na urządzenia mobilne.
Pod adresem http://m.bib-slaskie.pl/ znajduje się strona pozwalająca na wygodną nawigację i przeglądanie na smartfonach i tabletach.